Utbyggingsdirektør Kjell Inge Davik. Foto.Knut Opeide/Statens vegvesen

Vegvesenet holder fast på enhetspriskontrakt på Rogfast

Statens vegvesen vil fortsatt bygge ut E39 Rogfast med en enhetspriskontrakt.

Det skriver Vegvesenet selv i en pressemelding torsdag.

De skriver videre at de nå vurderer alle muligheter for å ta ned kostandene og øke samfunnsnytten på det som skal bli verdens dypeste og lengste undersjøiske tunnel. I sammenheng med at prosjektet er inne til ny vurdering hos Samferdselsdepartementet har Vegvesenet tatt en ny vurdering av hvilken kontraktstrategi som vil egne seg best for prosjektet.

‒ Vi har hatt god dialog med bransjen og jobbet grundig med saken internt i Vegvesenet. Vår klare anbefaling er at vi fortsatt vil bruke utførelsesentrepriser, sier utbyggingsdirektør, Kjell Inge Davik i Statens vegvesen.

Davik understreker i pressemeldingen at prosjektet allerede har gjennomgått flere år med grundig planlegging.

‒ En endring av prosjektet til en totalentreprise vil ha for stor innvirkning på fremdrift til at vi ser oss tjent med å endre strategi nå, sier han.

Kan bli konkurranse om løsninger

Ifølge pressemeldingen vurderer Vegvesenet at det kan være aktuelt å konkurrere på løsning på deler av prosjektet.

‒ Dette kan for eksempel gjelde sjakt til Kvitsøy. For de deler hvor løsningsforslag er gjenstand for konkurranse vil vi vurdere å flytte prosjekteringsansvar til entreprenør, sier Davik.

Vurderer miljø

Vegvesenet vil også bruke konkurranse med forhandling og etablere konfliktløsningsmekanismer i tråd med det som er fremforhandlet med Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg.

Vegvesenet vurderer også å legge klima og miljø inn som konkurranseelement. I tillegg vil det stilles krav til at bedriften har sertifisering på kvalitets- og miljøstyringssystemer.

‒ Vi har en sterk og konkurransedyktig anleggsbransje i Norge og vi håper på god konkurranse når vi lyser ut konkurranser om et av de nyttigste, mest spennende og spektakulære samferdselsprosjekter i Norge, seir Davik.