Konserndirektør Øivind Larsen i Veidekke Infrastruktur. Foto: Veidekke.

Dette sier andre anleggsentreprenører om gigantprosjektet

Konsernsjef Ståle Rød i Skanska, mener det finnes mange store nasjonale og nordiske aktører som er godt i stand til å slå fra seg i konkurransen om Hålogalandsvei-prosjektet. – Størrelsen på kontrakten blir alt for stor til at dette prosjektet er interessant for oss, sier konserndirektør Øivind Larsen i Veidekke Infrastruktur.

I et innlegg i Byggeindustrien, hevder konsernsjef Ståle Rød i Skanska Norge at omkamper om prosjekter, slik en del politikere, entreprenører og bransjeorganisasjoner tar til orde for i forbindelse med Hålogalandsveien, skaper usikkerhet og uforutsigbarhet for hele verdikjeden. Skanska-sjefen mener også at en oppdeling av Hålogalandsveien vil forsinke utlysningen av prosjektet og svekke forutsetningene for en effektiv og helhetlig prosjektgjennomføring.

Konsernsjef Ståle Rød i Skanska. Foto: Skanska

I et intervju med Byggeindustrien kommer det frem at Rød heller ikke er enig med de som mener at et oppdelt Hålogalandvei-prosjekt vil treffe det norske anleggsmarkedet bedre enn den planlagte OPS-kontrakten på ti milliarder kroner. Rød fastslår at Hålogalandsveien er av en karakter, og prosjektet har en risikoprofil, som gjør at flere norske og nordiske aktører vil se på det med interesse. Ikke minst fordi det er et prosjekt med en veldig stor grad av tradisjonell tunnelbygging, som er et område hvor norske og nordiske entreprenører er veldig konkurransedyktige.

– Det finnes mange store nasjonale og nordiske aktører som er godt i stand til å slå i fra seg i prosjektet. Jeg tenker på selskaper som blant annet NCC, Veidekke, AF Gruppen, Implenia og Skanska, som alle har store milliardprosjekter i det norske markedet i dag, sier Rød til Byggeindustrien.

For stor

Byggeindustrien har spurt entreprenørene Rød trekker frem om hva de tenker om Hålogalandvei-prosjektet. Konserndirektør Øivind Larsen i Veidekke Infrastruktur, har tidligere stilt seg uforstående til vurderingene som ligger bak valget om å lyse ut gigantkontrakter som norsk anleggsbransje vanskelig kan være med på. Larsen synes det er synd at et prosjekt til ti milliarder kroner ikke blir delt opp i flere kontrakter.

– Jeg er enig med Ståle Rød i at prosjektets innhold passer godt for norske aktører, men størrelsen på kontrakten blir alt for stor til at dette prosjektet er interessant for oss. Vi synes det er synd at Statens vegvesen ikke har delt dette prosjektet opp litt mindre kontrakter, og det ser ut som det toget nå har gått. Vi får håpe det blir gjort andre vurderinger i fremtidige prosjekter, sier Larsen.

NCC vil dele opp

Divisjonsleder Per Jonsson i NCC Infrastructure.

Divisjonsleder Per Jonsson i NCC Infrastructure mener prosjektet bør deles opp.

– Det er bra hvis prosjektet blir delt opp i flere kontrakter. Hålogalandsveien er et tradisjonelt prosjekt hvor norske aktører har mye kompetanse og erfaring. Norske entreprenører vil derfor være svært konkurransedyktige hvis Hålogalandsveien blir delt opp i kontrakter som er bedre tilpasset det hjemlige markedet, sier Jonsson.

AF avventer

Arild Moe, konserndirektør anlegg i AF Gruppen, utelukker ikke at selskapet vil være med i konkurransen om OPS-prosjektet.

Arild Moe, konserndirektør anlegg i AF Gruppen. Foto: AF Gruppen.

– Hålogalandsveien er et stort prosjekt innenfor AF Gruppens kjernevirksomhet som vi vil vurdere når vi ser det endelige konkurransegrunnlaget. Vi vil som alltid vurdere den samlede risikoen til prosjektet der størrelsen på prosjektet ikke alene er det som er avgjørende, sier han.

For stort for Implenia

Administrerende direktør Audun Aaland i Implenia Norge, sier selskapet har ambisjoner om å være en av de ledende entreprenørene på komplekse infrastrukturprosjekter i Norge. Aaland trekker frem at Implenia hadde det klart beste tilbudet på den store Kvitsøykontrakten på Rogfast som senere ble avlyst, og de er, som eneste norske entreprenør, med i den ene gruppen som er prekvalifisert ved Sotrasambandet,

Administrerende direktør Audun Aaland i Implenia Norge. Foto: Fotograf Helle K. Hagen AS.

– Hålogalandsvegen er også et spennende prosjekt, men vi kan i dag ikke si noe om våre planer for det prosjektet. Det jeg kan si er at Hålogalandsveien definitivt er for stort til at Implenia kan bygge det alene.