Illustrasjonsfoto: Marit Hommedal / SCANPIX

- Ikke spesielt lyse utsikter for norsk økonomi

De høye boligprisene er en risikofaktor som kan bidra til å senke forbruket i Norge, mener EU-kommisjonen.

I sin nye vinterprognose skriver Kommisjonen at det private forbruket så langt har dempet de negative konsekvensene av oljeprisfallet i Norge.

Den norske BNP-veksten anslås nå å bli på 1,5 prosent i år. Anslaget er hevet fra 1,1 prosent i EU-kommisjonens høstprognose.

Kommisjonen peker imidlertid på flere risikofaktorer som kan føre til at utviklingen blir dårligere enn antatt. En av dem er boligmarkedet, som preges av høye priser og høy belåning blant boligkjøperne.

Nye kjøpere har betalt for prisendringene i boligmarkedet med høy gjeld, skriver Kommisjonen. Privatøkonomien deres er derfor avhengig av utviklingen både på bolig- og arbeidsmarkedet. I begge markeder er det risiko for at situasjonen kan forverre seg, ifølge EU-kommisjonen.

I den nye rapporten påpekes det også at arbeidsledigheten øker, at Norges Bank har senket renta til rekordlave nivåer og at innbetalingene til oljefondet i år trolig blir mindre enn pengesummen som hentes ut. Alt i alt er utsiktene for norsk økonomi «ikke spesielt lyse», konkluderer Kommisjonen.