Prosjektdirektør Jan Myhre i Digibygg.Direktør Hanne Rønneberg i SINTEF Byggforsk.Professor Igvald Strømmen ved NTNU.Lars Christian Christensen i Multibim.Kjersti Skjelle-Paulsen, fagansvarlig for prosjekteringsledelse i Skanska.Berit Lanke i SINTEF og Næringslivsringen ønsket velkommen til foredragsdelen i BM-dagen.

Dette venter ingeniørstudentene i morgendagens byggenæring

Bygg- og anleggsteknikkstudentene ved NTNU utdanner seg for en byggenæring i kraftig digital utvikling. Tirsdag kunne de møte noen av bransjens store krefter for digital utvikling.

– Byggenæringen er i dag kanskje verdens mest konservative næring, muligens med unntak av prestene. Så hvorfor går det så sakte i byggebransjen? Hvorfor får vi ikke tatt ut potensialet? Det er ikke mangel på digitale verktøy eller teknologiske løsninger, men vi klarer ikke å sette dette inn i digitale prosesser. Jeg vil at dere skal huske én ting etter dette foredraget, og det er å tenke utenfor boksen, sa Statsbyggs direktør for Digibygg, Jan Myhre til de fremmøtte studentene på BM-dagens foredragsdel.

Myhre holdt sitt foredrag for å svare på om Digibygg kommer til å påføre byggenæringen varige endringer og hvordan.

Sammen med Myhre i første foredragsrunde på BM dagen var også SINTEF Byggforsk-direktør Hanne Rønneberg og NTNU-professor Ingvald Strømmen, som tok for seg hvordan man skal utdanne de beste studentene for en byggenæring i endring.

– Det må innoveres kraftig hvis vi skal nå de ambisiøse målene for byggenæringen, og innovasjon er en viktig del av samfunnsoppdraget til NTNU, slo Strømmen fast.

NTNU kommer fremover til å utvikle ny tilleggsutdanning innen innovasjon, og på masternivå ligger det i planene at et program for geoimatikk, digitalisering og innovasjon skal inn i tilbudet til ingeniørstudentene fra 2019. Bachelorprogrammene skal få inn digitalisering i studietilbudet fra 2018.

I tillegg til professoren og Digibygg- og SINTEF-direktørene kunne Kjersti Skjelle-Paulsen, fagansvarlig for prosjekteringsledelse i Skanska fortelle om den digitale satsingen i entreprenørkonsernet, og Lars Christian Christensen i Multibim utfordret studentene til å stille høye digitale krav til sine fremtidige arbeidsgivere.