Konserndirektør Arne Giske i Veidekke.

Historisk sterkt boligsalg for Veidekke

Veidekke solgte totalt 462 boliger i første kvartal 2015. Salget har vært meget godt i både Norge og Sverige.

Veidekkes aktivitet innen boligutvikling etter 1. kvartal 2015 er høy i både Norge og Sverige med godt salg og flere boliger i produksjon. Totalt ble det solgt 462 boliger til en verdi av 1,69 milliarder kroner. Dette er det sterkeste boligsalget samlet for Veidekkekonsernet i et enkeltkvartal.

I Norge er det Østlandet som har den høyeste aktiviteten, men også i Trondheim og Kristiansand er salget godt. I Sverige er aktiviteten høy i alle våre satsingsområder, Gøteborg, Skåne og Stor-Stockholm.

- Vi har lykkes godt med alle våre nye prosjekter i både Norge og Sverige, og salget er nå svært godt. Det betyr at vi fremover vil starte byggingen av flere nye prosjekter. Sverige har fortsatt å øke boligsalget med Stockholm som det viktigste markedet. Etter flere kvartaler med lavere aktivitet i Norge, gir økt salg grunnlag for flere boliger i produksjon de kommende kvartalene, sier konsernsjef Arne Giske.

Antallet boliger i produksjon er 1 499, hvorav Veidekkes andel er 1 237. Tilsvarende tall i 1. kvartal 2014 var 1 586 hvorav Veidekkes andel var 1 175. Samlet salgsgrad for prosjekter under oppføring er 81 % (73 %). Samlet salgsverdi i kvartalet var 1,69 milliarder kroner, og Veidekkes andel var 1,16 milliarder kroner .