Her skal veimilliardene brukes i statsbudsjettet for 2019

Regjeringen foreslår å bevilge 37,1 milliarder kroner til veiformål i 2019, en økning på 3,2 prosent fra inneværende år.

  • Til sammen skal det åpnes 104 kilometer firefelts motorvei i 2019. E6 Sandvika-Wøyen i Akershus og riksvei 13 Ryfast og Eiganestunnelen er blant de største veiene som åpnes i løpet av året. I tillegg har Nye Veier AS planlagt å åpne E18 Tvedestrand-Arendal og E18 Rugtvedt-Dørdal, samt delstrekningen E6 Kolomoen-Kåterud.
  • Statens vegvesen skal starte opp to nye veiprosjekter: E39 Betna-Vinjeøra-Stormyra i Møre og Romsdal og Trøndelag, og riksvei 5 Kjøsnesfjorden i Sogn og Fjordane.
  • Nye Veier AS skal starte flere prosjekter: E6 Ranheim-Åsen og E6 Kvål-Melhus på strekningen E6 Ulsberg-Melhus i Trøndelag, E39 Kristiansand vest-Lyngdal og alle tre delstrekningene på E6 Moelv-Øyer.
  • Det er også foreslått bevilgninger til forberedende arbeid på E18 Retvet-Vinterbro i Akershus og de to OPS-prosjektene riksvei 555 Sotrasambandet i Hordaland og E10/riksvei 85 Tjeldsund-Gullesfjordbotn-Langvassbukta i Troms og Nordland.
  • 5,7 milliarder kroner er satt av til vedlikehold og fornyingstiltak på riksveier, noe som ifølge Samferdselsdepartementet vil redusere vedlikeholdsetterslepet med 1,8 milliarder.
  • 1,1 milliarder er øremerket fylkesveier. Pengene går hovedsakelig til tunnel-, fjell- og skredsikring og bygging av gang- og sykkelvei langs eksisterende veistrekninger. I tillegg kommer 1,8 milliarder via Kommunal- og moderniseringsdepartementets budsjett.