sørøya. Sjømatselskapet Cermaq planlegger å bygge et smoltanlegg på Sørøya i Finmark. Foto: Cermaq
sørøya. Sjømatselskapet Cermaq planlegger å bygge et smoltanlegg på Sørøya i Finmark. Foto: Cermaq

Her planlegger Cermaq oppdrettsanlegg i milliardklassen

Cermaq, som er en av verdens største lakseoppdrettere, planlegger å bygge et stort smoltanlegg på Sørøya i Vest-Finnmark. – Betydelig løft for kommunen, sier Hasvik-ordfører.