Det har vært en lang og brokete vei mot nytt fellessykehus, med stadige utsettelser av prosjektet. På dette ferske bildet fra 2 juni har man valgt å ikke sette årstall for ferdigstillelse. Foto: Svanhild Blakstad

Det har vært en lang og brokete vei mot nytt fellessykehus, med stadige utsettelser av prosjektet. På dette ferske bildet fra 2 juni har man valgt å ikke sette årstall for ferdigstillelse. Foto: Svanhild Blakstad

HENT innstilt på sykehuset i Molde

Prosjektstyret til det nye sykehuset i Molde har innstilt HENT til den største byggekontrakten på det nye Sjukehuset Nordmøre og Romsdal (SNR).

Kontrakten inneholder fundamenter, råbygg og tett bygg, og er den største kontrakten i SNR-prosjektet, skriver Helse Møre og Romsdal i en pressemelding.

- Vi er veldig glade for å kunne innstille HENT AS til en stor og viktig kontrakt for prosjektet og som er innenfor budsjett. Allerede før jul i år vil vi se bygget begynne å reise på Hjelset, sier Heidi Nilsen, leder for prosjektstyret i meldingen

Byggherren skriver at prosjektet fikk to sterke tilbud i konkurransen, og understreker at HENT AS leverte det beste tilbudet samla sett vurdert på pris og kvalitet. Kontrakten har en verdi på over 800 millioner kroner inkludert  merverdiavgift. Karensperioden går frem til 28. juni.

Så langt i år har SNR-prosjektet inngått fire kontrakter, og innstilt til seks andre kontrakter for Sjukehuset Nordmøre og Romsdal. Prosjektet planlegger å legge ut flere tekniske entrepriser, samt en konkurranse om innvendig arbeid rett før, eller rett etter sommeren i år, opplyser helseforetaket.

Bygget som skal huse psykiatri, samt barne- og vaksenhabiliteringen kommer ut som en egen totalentreprise vinteren 21/22.