Fra skogrydding for landbruksveien som skal gå parallelt med ny E39 nord for nyveien. Foto: Andreas Eidem, Statens vegvesen

Fra skogrydding for landbruksveien som skal gå parallelt med ny E39 nord for nyveien. Foto: Andreas Eidem, Statens vegvesen

Bertelsen og Garpestad innstilt på E39 Lønset-Hjelset

Bertelsen og Garpestad AS har vunnet anbudskonkurransen om å bygge ny E39 mellom Lønset og Hjelset i Molde kommune.

- Entreprenørselskapet var en av fire leverandører som etter prekvalifisering fikk invitasjon til å levere tilbud på oppdraget, og det var Bertelsen & Garpestad AS som hadde best forhold mellom pris og kvalitet. De er innstilt som vinner av anbudskonkurransen med en konkurransesum på cirka 602,2 millioner kroner ekslusive merverdiavgift. Tilbudssummen på cirka 658,5 millioner eksklusive merverdiavgift ligger innenfor Statens vegvesens styringsramme for prosjektet, skriver etaten i en pressemelding.

- Jeg er fornøyd med konkurransen, som har involvert fire godt kompetente leverandørgrupperinger som alle var innenfor vår styringsramme i sine endelig tilbud sier prosjektleder Halgeir Brudeseth i meldingen

I tillegg til pris ble også tilbydernes plan for gjennomføring av oppdraget, organisering og tilbudt nøkkelpersonell, ivaretakelse av helse, miljø og sikkerhet (HMS) samt klimagassbudsjett vektlagt. Disse elementene i tilbudet ble vurdert og verdsatt i en merverdivurdering der tilbyderne fikk fratrekk i tilbudssum slik at en kom frem til en konkurransesum som var avgjørende for tildeling av oppdraget.

Oppdraget skal gjennomføres som totalentreprise og Bertelsen & Garpestad AS har med seg Metrostav Norge AS som underentreprenør på konstruksjon og Sweco Norge AS som ansvarlig prosjekterende.

Tilbyderne hadde etter kontrollregning og noen korrigeringer følgende tilbuds- og konkurransesummer (alle summer eksklusive merverdiavgift):

Klikk for større versjon

Klikk for større versjon

Klikk for større versjon

Klagefristen for tilbyderne er 13. juni. Dersom det ikke kommer inn klager på anskaffelsen, vil Vegvesenet signere kontrakt med Bertelsen & Garpestad AS etter at denne fristen har gått ut.

E39 Lønset-Hjelset omfatter bygging av 9,3 kilometer ny 2/3-feltsvei med midtdeler mellom Lønset og Hjelset i Molde kommune. Veien bygges avkjørselsfri og for fartsgrense 90 km/t. I tillegg til veibyggingen består anlegget av 18 konstruksjoner med lengde fra 4 til 100 meter. Arbeidet skal utføres som totalentreprise der detaljprosjekteringen inngår i leveransen.