Illustrasjon: Productxchange

HENT bruker Productxchange på behandlingssenter

Entreprenøren HENT benytter seg i disse dager av byggevareprogrammet Productxchange når de bygger Solvik bo- og behandlingssenter i Bærum.

Det skriver Productxchange-utvikler Cobuilder i en pressemelding denne uken.

Det nye senteret vil gi 100 nye omsorgsplasser i Bærum kommune.

HMSK-leder i HENT, Christoffer Planting Gyllenbåga, har ansvaret for HMS på prosjektet, som involverer omtrent 50 underentreprenører og leverandører.

– Vi er inne i en fase av byggeprosjektet hvor mye bygges inn daglig. Det er i denne fasen det er en utfordring å holde oversikt over hva som bygges inn i bo- og behandlingssenteret. Stadig større krav til dokumentasjon fra myndigheter og byggherrer gjør at vi har byggevaredokumentasjon som en del av vernerunden. Da er det viktig med et verktøy som både kan holde oversikt og brukes som et prosjektverktøy, sier Gyllenbåga i pressemeldingen.

Gyllenbåga uttaler at det er en suksess å ha byggevaredokumentasjon som en del av agendaen på vernerunden, da det skal bidra til å sikre gode valg og hyppigere risiko/substitusjon.

– Vi vil sikre det beste materialvalget på Solvik bo- og behandlingssenter med tanke på byggeplassen og de som jobber der, miljøet, og ikke minst for brukerne etter at bygget står ferdig. Jo mer fokus på byggevaredokumentasjon, jo bedre produktvalg og mer substitusjon av dårlige produkter, fortsetter Gyllenbåga.

– På samme måte som Chemxchange har vært med å løse utfordringer innenfor REACH, vil systemet Productxchange nå hjelpe bygg- og anleggsnæringen med å sikre gode valg av produkter. I tillegg til kjemikalier får man i Productxchange oversikt over produkter og faste artikler og tilhørende dokumentasjon og egenskaper. Dette gjør at man på en enkel måte kan se om produkter tilfredsstiller krav for bruk i norske byggverk. Når vi er til stede på prosjektene, og hjelper underentreprenører og leverandører blir det større fokus på både HMS og lovverk med tanke på produktvalg, uttaler seniorkonsulent i Cobuilder, Thomas Heiberg Johansen, i pressemeldingen.