Lars Chr. Fredenlund i Cobuilder (fra venstre), Morten Berntsen fra Teknologisk Institutt, Sue Arundale og Jan Coumans fra FIEC.

EU interessert i norske Productxchange

EU vil lære av Norges erfaringer med dokumentasjonskrav til byggevarer.

Det skriver den norske softwareutvikleren Cobuilder i en pressemelding torsdag.

Cobuilder og Teknologisk Institutt deltok denne sommeren i et møte med EU-kommisjonen i Brussel om EBAs erfaringer med EU-prosjektene Chemxchange og Productinfo X.

Bakgrunnen for møtet er de utfordringer den Europeiske bransjeforeningen for entreprenører - FIEC ser med innføring av stadig nye dokumentasjonskrav til byggevarer. Med innføring av Byggevareforordningen ønsker man økt fokus på CEN-standarder og standardiserte beskrivelser ( European Technical Assessment).

Vanskelig jungel

– Bedriftene i byggenæringen som produserer, selger og bruker byggevarer, har i dag store problemer å orientere seg i jungelen av dokumentasjonskrav. Innenfor områder som -miljø, -resirkulering, -avfall og en mengde andre områder arbeides det nå med økte krav til dokumentasjon. Igjennom det arbeidet man har gjort vil EBA, Cobuilder og Teknologisk Institutt være med å gi innspill rundt Byggevareforordningen når den nå skal evalueres, skriver Cobuilder i pressemeldingen.

I møtet skal man ha blitt enige om at en delegasjon fra EU skal besøke byggeplasser i Europa sammen med møtedeltagere, for å sette fokus på jungelen av dokumentasjon. Det ble også diskutert EU’s arbeid rundt ressurseffektivitet i byggsektoren, og arbeidet som nå igangsettes for å se hvordan man kan resirkulere mer bygg- og rivingsavfall, heter det i pressemeldingen.

– Dette viser at det arbeidet vi har løftet frem igjennom Productxchange er helt veien å gå for Bygg- og Anleggsnæringen i Europa, sier administrerende direktør Lars Christian Fredenlund i Cobuilder.

Over 3.500 brukere

Productxchange brukes, ifølge pressemeldingen, av over 3.500 bedrifter i bygg- og anleggsnæringen i Norge

Bak etableringen av ProductXchange i Norge står bransjeforeningene Norsk Teknologi, Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg, Maler- og Byggetapetsermestrenes Landsforbund, Norske Rørleggerbedrifters Landsforening, Norges Bilbransjeforbund, Norske anleggsgartnere - miljø og landskapsentreprenører, Maskinentreprenørenes Forbund, Ventilasjons- og Blikkenslagerbedriftenes Landsforbund og Takentreprenørenes Forening.