Filter finner farlige kjemikalier

I forbindelse med Norges-lanseringen av bransjesystemet ProductXchange, lanseres et nasjonalt filter for identifisering av kjemikalier som er underlagt regelverkskrav eller som man bør være spesielt oppmerksom på.

- Det nasjonale filteret vil bidra til å redusere antallet helseskadelige og miljøskadelige stoffer, sier HMS-sjef i Backegruppen Tom Ivar Myhre, som leder styringsgruppen i ProductXchange. Myhre kaller dette et gjennombrudd i arbeidet med å øke kompetansen i verdikjeden, og redusere bruken av kjemikalier med særlig farlig innhold på norske bygg- og anleggsplasser.

– Dette vil helt klart effektivisere og trygge hverdagen for alle aktører, fremholder Tom Ivar Myhre.

– Med et felles nasjonalt filter vil byggebransjen kunne opptre mer enhetlig, samtidig som det vil være enklere for byggevareleverandørene å forholde seg til dette enn varierende krav fra enkeltentreprenører.

Det er Teknologisk institutt som har hatt det det faglige ansvaret mens arbeidet med etableringen av det nasjonale filteret, har vært ledet av coBuilder AS på vegne av myndigheter, bransjeforeninger og entreprenører med forgreninger i ulike fag.

Følgende aktører har vært involvert i arbeidet:

Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg, Norske Rørleggerbedrifters Landsforening – VVS, Norsk Teknologi , Norges Bilbransjeforbund, Skanska, Veidekke, Hent, Caverion, Ø.M. Fjeld , Kruse Smith og Imtech

I tillegg har Arbeidstilsynet, Direktoratet for byggkvalitet, Miljødirektoratet, Statsbygg, Undervisningsbygg og VIRKE vært med som observatører.