Administrerende direktør Kari Sandberg i EBA under organisasjonens bransjetreff tirsdag.

Nytt navn og mer innhold i ChemXchange

ChemXChange blir til ProductXChange. Et mer innholdsrikt og omfattende system skal blant annet gjøre det enklere å samle inn påkrevd dokumentasjon etter innføringen av Byggevareforordningen.

Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg (EBA) har vært sentral i å få på plass ChemXchange, et system som alle land i Europa kan bruke.

Nå videreføres bransjeverktøyet som skal hjelpe aktørene i byggenæringen å ta gode og helse- og miljøvennlige produktvalg, i utvidet versjon og med nytt navn.

Det er EBA-leder Kari Sandberg fornøyd med.

– EBA har vært koordinator og prosjektleder for ChemXchange og vi ser at det nesten fireårige EU-prosjektet har gitt resultater. Vi har fått et verktøy som håndterer miljø og helsefarlige produkter i tråd med kravene fra blant annet REACH-ordningen, sa Kari Sandberg under EBAs et folksomt bransjetreff på NHO-huset tirsdag.

Helintegrert system

Fakta ProductXchange

ProductXchange (tidl. ChemXchange) er skreddersydd for å forenkle hverdagen for innsamling og distribusjon av produktdokumentasjon og kjemikalieinformasjon.

Systemet er utviklet for å løse europeiske, nasjonale og markedskrav.

ProductXchange ble etablert med bakgrunn i det eksisterende bransjesystemet BASS, som EBA – Entreprenørforeningen Bygg- og anlegg har vært en pådriver for i Norge sammen med Norsk Teknologi, Maler- og byggetapetsermestrenes Landsforbund, Norske Rørleggerbedrifters Landsforening, Norske Anleggsgartnere, Ventilasjons- og Blikkenslagerbedriftene, Takentreprenørenes Forening og Norges Bilbransjeforbund.

EBA har vært koordinator for utviklingen av ProductXchange (tidl. ChemXchange) siden 2009. (Kilde www.cobuilder.no)

Hun sa videre at videreføringen av ChemXchange til ProductXchange, er et viktig ledd i arbeidet for å få et helintegrert system for håndtering av helse- og miljøfarlige produkter.

– Vi er sikre på at både den norske og den europeiske byggenæringen får et verktøy som gjør det enklere å holde orden på kjemikalier og hvilke produkter som kan benyttes i byggeprosjekter.

– Og selv om vi ikke lenger er prosjektledere og koordinatorer i prosjektet, er vi fortsatt en svært engasjert part i utviklingen av verktøyet, blant annet gjennom vår plass i styringsgruppen, forsikret Sandberg.

Samarbeid på tvers av landegrenser

Hun pekte også på flere fordeler ved at EBA og norske coBuilder, selskapet som har gjennomført ChemXchange-prosjektet for bransjeorganisasjonen, har ledet an arbeidet i et stort europeiske forsknings- og utviklingsprosjekt.

– Norge betaler 1,42 milliarder per måned i snitt i året inn til EU for å være med i ulike forskningsprogrammer, så hvorfor skal ikke vi være en del av det viktige arbeidet som foregår der? I tillegg har vi opplevd at samarbeid i et EU-prosjekt har gitt gode og varige kontakter på tvers av landegrenser, sa Sandberg.

Byggevareforordningen

Målet med ProductXchange er ifølge coBuilder å tilby den europeiske byggenæringen et skreddersydd, rimelig, brukervennlig, elektronisk informasjonssystem for kjemisk informasjon. ProductXchange vil legge til rette for kjemisk risikovurdering, kjemisk kommunikasjon oppover og nedover i leverandørkjeden, samt kjemikaliehåndtering.

Når Byggevareforordningen ble innført fra 1. januar i år, stilles det samtidig strengere krav til å dokumentere produkter som skal brukes i norske byggverk.

Et mer innholdsrikt og omfattende ProductXchange skal blant annet gjøre det enklere å samle inn den dokumentasjonen som kreves etter innføringen av de nye reglene.

Med ProductXChange har dessuten coBuilder samlet inn flere dokumenter som etterspørres på Breeam Nor-prosjekter.