Petter Rakvåg (fra venstre), fabrikksjef Ernest Mielus, Bendik Rakvåg og Roy Rakvåg ved den fjerde og foreløpig siste investeringen. Lisec lamnatskjærebord og den gule roboten som skal ta av tilskåret laminert glass og stable på transportstativer. Foto: Glass og FasadeforeningenMagdalena Mielus og Hilde Rakvåg styrer O.M. Rakvågs butikk i Molde sentrum. Foto: Glass og FasadeforeningenFoto: Glass og FasadeforeningenFoto: Glass og Fasadeforeningen

Glassprodusent i Molde utvider med ny produksjonsrobot

O.M. Rakvåg i Molde de siste årene investert mer enn 30 millioner kroner i fabrikken. Bedriften har tre operative roboter, og nummer fire er snart på plass.

Det skriver Glass og Fasadeforeningen i en pressemelding denne uken.

– Vi matcher snart de utenlandske leverandørene på pris, sier daglig leder Roy Rakvåg i OM. Rakvåg.

O.M. Rakvåg produserer isolerglass, herdet og laminert glass, samt brannglass og annet spesialglass. Planglasset som er råvaren i de forskjellige produktene, tilføres de ulike skjærelinjene av automatiske traverskraner fra kompaktlager, og mating til og fra produksjonslinjene skjer ved hjelp av programmerte roboter.

– Vi har selvsagt folk i arbeid, og vi sysselsetter til sammen nær 30 personer på fabrikk, i butikk- og montasjeavdelingen i Molde sentrum. Mange av våre medarbeidere har vært med oss lenge, og er svært lojale. Vårt sykefravær er ubetydelig, og vi har lite gjennomtrekk. Våre kollegaer utgjør kjernekompetansen i bedriften. Samtidig har konkurransesituasjonen forsterket behovet for effektivisering. Derfor har vi nå fått på plass tre operative roboter og den fjerde er snart klar. Nå er vi ikke så sårbare, og vi får en mer fleksibel utnyttelse av arbeidstokken, sier Rakvåg.

I september 2021 fikk O.M. Rakvåg Miljøfyrtårn-sertifikat.