Daglig leder Sverre Valde i Ruteretur. Foto: Ruteretur
Daglig leder Sverre Valde i Ruteretur. Foto: Ruteretur

Mange kjenner ikke til glasskrav i avfallsforskriften

Alle som kjøper mer enn 200 vinduer eller isolerglassprodukter i året, er pålagt å ha et system for å kontrollere at produsent eller importør har betalt miljøvederlag for varene. Dette er det mange som ikke vet om, advarer Ruteretur.

Ruteretur er det eneste godkjente returselskapet for PCB-ruter i Norge, og selskapet finansieres gjennom lovpålagte miljøvederlag.

En kartlegging som Ruteretur nå har utført, viser at mange entreprenører og byggevarehus ikke er kjent med de kravene som Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) stiller til kjøpere av vinduer og andre isolerglassprodukter. Kravene kom i 2004, og skal bidra til at det betales miljøvederlag for hver ny isolerglassenhet som sendes ut på det norske markedet, skriver Ruteretur i en pressemelding torsdag.

Det lovpålagte miljøvederlaget for isolerglass og isolerglassprodukter er for tiden ni kroner per ruteenhet. Vederlaget betales til Ruteretur, som samler inn og behandler PCB-ruter, som er farlig avfall.

Aktører som kjøper inn mer enn 200 vinduer i året, er pliktig til å kontrollere at produsenten er deltaker i et retursystem godkjent av Miljødirektoratet.

– Det stilles også krav til at kjøper skal ha et system som gjør at det overfor myndigheter kan dokumenteres at dette er fulgt opp og etterspurt. En kartlegging som Ruteretur avsluttet i vår, viser at mange kjøpere, særlig blant entreprenører og byggevarehus, ikke er kjent med eller følger de krav som avfallsforskriften stiller, sier daglig leder Sverre Valde i Ruteretur.

Med bakgrunn i kartleggingen har Ruteretur denne høsten vært i dialog med en rekke aktører for å informere og veilede om hvordan kravet som stilles til kjøper av isolerglassprodukter kan ivaretas. Ruteretur har blant annet vært i kontakt med lederne av EBA, Byggmesterforbundet, Virke Byggevarehandel og Glass- og Fasadeforeningen, heter det i pressemeldingen.

– Det er viktig for oss å nå beslutningstakere høyt oppe i organisasjonene, slik at interne rutiner blir endret iht. regelverket. De fleste ledere ønsker jo å overholde lover og regler. Videre ønsker vi at bedriftene får inn i sine innkjøpsavtaler at det skal være betalt miljøvederlag for vinduer de kjøper. Det er et godt tips til alle kjøpere der ute, sier Valde i meldingen.