Ekspert på fysisk arbeid, Bo Veiersted i Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) var fysisk til stede i Byggeplassen-studio, mens Konrad Fagertun i robotselskapet Nlink deltok via en maskin da robotisering av arbeidslivet var tema i Byggeplassen. Foto: Sindre Sverdrup Strand

Ny podkast: Vil robotene ta jobbene våre?

En robotikkgrunder som allerede har levert flere roboter til norske byggeplasser, og en ekspert på fysisk arbeid gjester Byggeplassen for å drøfte om morgendagens bygningsarbeidere vil gå på strøm.

Robotselskapet Nlink ble grunnlagt i 2012, og i 2015 lanserte de boreroboten med samme navn for den norske byggenæringen. Det Sogndal-baserte teknologiselskapet har både bevist at byggeroboter kan løse arbeidsoppgaver på en byggeplass og at man kan tjene penger på det.

Nlinks robot borer hull i betongtak med millimeterpresisjon basert på punkter plottet inn i BIM, og på den måten minimeres ikke bare feil, men også fysiske belastninger og ulykkesrisiko.

– Vi fikk et innspill på tunge repetitive arbeidsoppgaver relatert til boring i betong, og det førte til at vi lagde det som var verdens første mobile borerobot som ble tatt i bruk kommersielt. Det var i 2012, men å år gjør vi litt forskjellige ting, også utenfor byggebransjen, men det handler fortsatt om å la roboter assistere på de tyngste, kjedeligste og mest repetitive arbeidsoppgavene, forteller Konrad Fagertun, en av grunnleggerne av Nlink i podkasten.

Nlink har i dag den Liechtenstein-baserte verktøyprodusenten Hilti inn på eiersiden, og samarbeider med den globale giganten om å videreutvikle boreroboten for nye arbeidsoppgaver.

– Det med roboter har både fordeler og ulemper, og hvis man plutselig blir uten jobb, er det jo ikke så bra. Det er blitt gjort en stor undersøkelse som viser at robotisering så langt ikke har hatt noen stor betydning for redusering av arbeidsplasser, så det betyr at man blir på jobben, men at man får en lettere jobb, forteller forsker ved Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI), Bo Veiersted.

Veiersted, som er en ekspert på fysisk arbeid, er ikke redd for at robotene skal stjele jobbene fra fagfolk i byggenæringen, men han understreker at arbeidshverdagen kan bli annerledes med roboter i arbeidsstokken.

– Det er et problem at fysiske oppgaver, fysisk aktivitet, som kroppen er skapt for, blir passivisert. Det blir kontrolloppgaver og mindre fysiske oppgaver, og dette er en av de største utfordringene i fremtidens arbeidsliv, advarer STAMI-forskeren.

Hør mer om hva robotiseringen av arbeidslivet kan bety for den norske byggenæringen i siste episode av Byggeplassen.