Vil robotene ta over jobbene?

Ja, noen jobber vil forsvinne, men langt ifra alle. De fleste vil bestå, og det vil ta tid før dette vil slå inn og gjøre at oppgavene vil endre seg. Dessuten må også noen styre robotene og se til at tingene går riktig for seg.

Digitaliseringen av den norske byggenæringen er en prosess som har pågått over lengre tid. Dette har skjedd i ulike faser og på ulike nivåer. Mest kjent og det vi kanskje har lyktes best med i nyere tid, er utviklingen og innføringen av BIM (bygningsinformasjonsmodellering). Her har Norge ligget langt fremme, også i et internasjonalt perspektiv.

En robotisering er også noe man har snakket om i lengre tid, men som bare i begrenset omfang har vunnet frem så langt. Men ting er i ferd med å skje. Det begynner allerede å bli en del år siden gründervirksomheten Nlink utviklet sin første borerobot, og denne er brukt ved en rekke prosjekter og av flere aktører i næringen. Det finnes også andre eksempler som medfører at enkelte monotone oppgaver kan utføres på en enklere og mer effektiv måte. Vi kan vel likevel ikke si at dette er i ferd med å overta utførselen av mange av arbeidsoppgavene innen den norske eller internasjonale byggenæringen. Men ting er i utvikling, og når først ting er i ferd med å skje kan det utvikle seg raskene enn vi aner.

Det er likevel et godt stykke frem før vi vil kunne oppleve at roboter på byggeplassene våre er et dagligdags syn. Det gjenstår mye utviklingsarbeid før vi er der. For dette handler selvsagt ikke bare om å utvikle gode og avanserte roboter til å utføre enkelte oppgaver. I utgangspunktet er mye av teknologien på plass allerede, men det er måten vi planlegger og bygger på som må stå for de største endringene. Å bygge i Norge i dag handler i veldig liten grad om industrialiserte og repeterbare prosesser. Ved utvikling og bygging av nye prosjekter handler dette i stor grad om å bygge noe nytt og unikt hver dag – der det er få oppgaver og prosesser man kopierer direkte fra byggeplass til byggeplass. Det er selvsagt noen prosesser som kan tas med videre, men det gjøres fortsatt i liten grad. Det er dermed ikke snakk om en industrialisert produksjon slik enkelte har jobbet for i lang tid. Det blir slik at man bygger opp nye organisasjoner som skal skape unike produkter hver gang og da er det mange oppgaver som kan være vanskelige å robotisere.

Likevel er det mange oppgaver som kan utføres maskinelt, uansett hvordan man velger å gjennomføre prosjektene. Stadig mer avansert utstyr gjør at nye oppgaver i nye omgivelser kan programmeres inn og tilpasses. Nå er Nlink i ferd med å utvikle en ny robot som de skal lansere i markedet. Det kaller dette for verdens største robot til byggenæringen. Det skal bli spennende å se hvordan denne vi fungere i praksis - om dette virkelig vil bli en nyhet som kan tas i bruk og fungerer. Får man til en mer industriell produksjon vil det opplagt kunne benyttes mer av denne typen avansert utstyr om man virkelig ønsker å satse på dette.

Vi er likevel ikke i en situasjon der arbeiderne i næringen burde ligge søvnløse og frykte for jobbene sine. Dette vil ta tid, og selv om endringene når skjer raskt vil dette være en utvikling som vil pågå gradvis over mange år. Og det er selvsagt ikke slik at alle jobber kan overtas av maskiner, det er ikke mulig - i hvert ikke slik vi bygger i dag. Dessuten er det viktig å huske på at arbeidsoppgavene vil endre seg og tilpasse seg en ny fremtid over tid. Så selv om enkelte oppgaver vi overtas av maskiner, er det noen som skal styre og kontrollere jobben som blir gjort og dermed vil det alltid være behov for flinke fagfolk. Arbeidsoppgavene vil kunne endres, men de vil ikke forsvinne, bare endre karakter.