Abraham Foss, konsernsjef Avinor (f.v.), Stig Nilsen, avdelingsdirektør Forsvarsbygg, Tord Berthinussen, kommunikasjonssjef Bodø kommune og Ida Pinnerød, ordfører i Bodø kommune. Foto: Forsvarsbygg

Abraham Foss, konsernsjef Avinor (f.v.), Stig Nilsen, avdelingsdirektør Forsvarsbygg, Tord Berthinussen, kommunikasjonssjef Bodø kommune og Ida Pinnerød, ordfører i Bodø kommune. Foto: Forsvarsbygg

Forsvarssektoren skal avhende Bodø flystasjon

Forsvarsbygg signerte tirsdag avtaler med Bodø kommune og Avinor som innebærer avhending av en eiendom på 5.000 dekar og cirka 160.000 kvadratmeter bygningsmasse ved Bodø flystasjon.

– Det er en stor og viktig dag for Forsvarssektoren. Vi er veldig glade for å kunne bidra til realiseringen av ny by og ny flyplass i Bodø. Samtidig er det med et visst vemod vi lukker et betydelig kapittel i historien om forsvaret av Norge. Bodø har vært en sentral forsvarsby i mange tiår. Vi skal fortsatt være til stede både på flystasjonen og i regionen, men med denne avtalen har vi signert på overføring av betydelige områder til sivile formål, sier Thorbjørn Thoresen, direktør Forsvarsbygg, i en pressemelding.

1940
Flyvirksomheten i Bodø startet med byggingen av en alliert flystripe under krigshandlingene i mai 1940. Flystripen ble umiddelbart bombet av tyske fly, og overtatt av okkupasjonsmakten. I 1950 vedtok Stortinget bygging av en moderne flyplass i Bodø, både for sivil og militær bruk. I 1955 ble to jagerskvadroner lokalisert på stasjonen, og i 1981 kom de første F-16 flyene til Bodø. I nesten hele denne perioden var Bodø hovedflystasjon for Luftforsvaret i Norge. I 2012 vedtok Stortinget at Ørland skal være Norges framtidige kampflybase. I vedtaket lå også at 331 og 332 skvadron skulle flyttes fra Bodø til Ørland, og at 338 skvadronen skulle legges ned.

– Denne prosessen har nådd en vesentlig milepæl i dag, med signeringen av avtaler mellom Forsvarsbygg, Avinor og Bodø kommune om overføring av eiendom som tilrettelegger både for en ny by og en ny flyplass, skriver Forsvarsbygg i meldingen.

Utviklingsprosjekt
«Ny by - ny lufthavn» er utviklingsprosjektet mellom Bodø kommune og Avinor, som består av delprosjektene «Ny by Ny flyplass» i regi av Bodø kommune, og Avinors «Nye Bodø Lufthavn».

– Avtalene som er inngått mellom Forsvarsbygg, Avinor og Bodø kommune innebærer at overføringen av eiendommene kan igangsettes. Avinor og Bodø kommune er begge kjøpere, men tidspunkt for overtagelse av eiendom er ulik. Avinor overtar den gamle flyplassen og 1.850 dekar landområder i inneværende år. Deretter overføres 2.300 dekar arealer til ny flyplass til Avinor i 2024. Resterende av Forsvarsbyggs eiendom, cirka 850 dekar overføres til Bodø kommune når ny flyplass er ferdig i 2029, heter det videre i meldingen.

Forsvarsbygg ivaretar Forsvarssektorens miljøoppryddingsansvar gjennom hele prosjektet. Forsvarssektoren skal fremdeles være til stede på den nye flyplassen i Bodø. Dette gjelder i hovedsak et begrenset antall shelter, en hangar og noen flere enkeltstående bygg/infrastruktur. Forsvarsbygg skal drifte og vedlikeholde den gjenværende bygningsmassen og infrastrukturen på Base Bodø, samt øvrig EBA i Bodø-området tilknyttet blant annet Bodin Leir og Forsvarets Operative Hovedkvarter (FOH).

Avtalen ble fra Forsvarsbyggs side signert av avdelingsdirektør Stig Nilsen.