OHL har levert en svak beskrivelse av kritiske aktiviteter og kritisk linje, heter det i evalueringsrapporten for delprosjektet EPC Ski.

OHL har levert en svak beskrivelse av kritiske aktiviteter og kritisk linje, heter det i evalueringsrapporten for delprosjektet EPC Ski.

Follobane-entreprenør ble vurdert svakest på alt utenom pris

Da entreprenøren Obrascón Huarte Lain S.A. sikret seg en av de store Follobane-kontraktene i 2015, fikk de svakest evalueringsscore i konkurransen på alt utenom pris. For sin plan for delprosjektet i Ski, fikk entreprenøren kun 2 av 10 mulige poeng.