Flytende havvindprosjekt får 124,2 millioner kroner av Enova

Aker Solutions AS skal sammen med Iberdrola, Olav Olsen og andre selskaper fra Norge, Spania og Danmark teste ut ny løsning for flytende plattformer for vindkraft, og nå har de fått 124.2 millioner kroner av Enova.

Partnerne i Flagship-prosjektet har som mål å få bygget en pilotversjon som kan installeres og testes utenfor Karmøy. Enova forteller i en pressemelding om kraftig vekst i havvindprosjekter, men at markedet for flytende vindkraft er mer umodent.

- Det er i dag en stor kostnadsforskjell for flytende i forhold til bunnfast havvind. Her vil utvikling, forenkling og standardisering bidra til lavere kostnader. Dette vedtaket er derfor i tråd med Enovas oppgave som er å støtte utvikling av teknologi for morgendagens grønne Norge, sier administrerende direktør Nils Kristian Nakstad i Enova i meldingen.

Prosjektet som har fått navnet Flagship (FLoAtinG offSHore wInd oPtimization) er delvis finansiert av EU (Horison 2020). Støtten fra Enova til Aker Solutions AS skal gå til utvikling av selve flyteren og til å lage et konsept for masseproduksjon av betongkonstruksjonene i understellet.

- Det finnes i dag ikke industrialiserte prosesser for masseproduksjon av flytende havvindinstallasjoner, forteller Nakstad i meldingen, og understreker at dette prosjektet kan gi industrielle muligheter for flere norske leverandører.

Piloten vil bli satt opp i i et testområde utenfor Karmøy og vil få kabeltilknytning til land. En turbin som leverer over 10 MW skal monteres på flyterkonseptet O-O-Star fra Olav Olsen.  Flyteren kan produseres og forflyttes i veldig grunne farvann.  Ved produksjon og forflytning fylles pontongene med luft som gjør at den ikke stikker lengre ned i vannet enn 6-8 meter. Betongkonstruksjon gjør at understellet kan produseres på mange steder i verden med lokale råvarer. Det gir teknologien større spredningspotensial. I tillegg til selve turbinen og flyteren, så vil forankring, kabling og styresystem være viktige elementer i prosjektet, opplyser Enova.