Illustrasjon: Google Maps

Flertall for regionreformen - Troms og Finnmark slås sammen

Troms og Finnmark slås sammen, og Viken-regionen blir en realitet. Det er klart ettersom KrF og regjeringen er enige om regionreformen, ifølge Aftenposten.

Nordområdene, integrering og næringspolitiske virkemidler er blant de oppgavene som vil bli overført fra staten til regionene, etter det avisen kjenner til.

En avtale mellom KrF og regjeringspartiene Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre blir lagt fram på Stortinget klokken 16 mandag.

Finnmark har nektet å slå seg sammen med Troms og har håpet at KrF ville snu slik at det ikke lenger ville være flertall for tvangssammenslåingen. Nå kan dette håpet være ute.

Uvissheten rundt sammenslåingen i nord har ført til at også prosessen om å slå sammen Østfold, Buskerud og Akershus til regionen Viken har blitt lagt på is.

Oppgavene avgjør

Både tilhengere og motstandere har ventet på hvilke oppgaver de nye regionene skal få tilført. I vår vedtok Stortinget at en liste med oppgaver må legges fram innen 15. oktober. Mange hadde sett for seg en dragkamp i Stortinget om disse i høst, men nå kan det se ut som om det har blitt flertall på bakrommet.

Et slikt flertall kan parkere både forsøket på å oppheve sammenslåingene og avklare oppgavespørsmålet, før Stortinget rekker å starte behandlingen av nye forslag.

Pillen sukres

Ifølge Aftenposten får den nye regionen bestående av Troms og Finnmark et betydelig større ansvar og en mer sentral rolle i utforming og gjennomføring av norsk nordområdepolitikk. En forutsetning for en slik overføring av ansvar er at Finnmark og Tromsø slår seg sammen.

I tillegg til en rekke andre oppgaver som blir overført til regionene, skal flytting av flere etater utredes nærmere. I tillegg må flere direktorater avgi ansvar og myndighet på flere områder til regionene.

Harde fronter

Senterpartiet har vært sterkt kritisk til regionreformen. Partiet har trukket fram store avstander, fylkeskommunens ansvar for arealforvaltning og det grenseoverskridende samarbeidet med Russland helt ned på lokalpolitisk nivå som argumenter for å droppe å slå sammen Troms og Finnmark.

Regjeringspartiene har imidlertid pekt på at større regioner vil styrke kompetansemiljøene – til beste for innbyggerne. Derfor går det en nedre grense for hvor få innbyggere et fylke kan ha, og Finnmark ligger langt under, lyder argumentasjonen.

KrF, Venstre, Frp og Høyre har den siste tiden forhandlet om en løsning på regionreformen.