Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

- Flere OPS- og fellesprosjekter fremover

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen var en av de mange sentrale aktørene som delte sitt syn på dagens kjempeprosjekter i bygg og anlegg.

Rundt 100 bransjefolk møttes torsdag i Ingeniørenes hus i Oslo for å diskutere noen av de største bygg- og anleggsprosjektene som er i anløp i dag, samt betydningen av disse for bransjen.

Konferansen «Store utbyggingsprosjekter – fra nå til 2020» er den tredje høstkonferansen for bygg- og anleggsnæringen som arrangeres av Tekniske Foreningers Servicekontor, denne gangen også med Metier på arrangørsiden.

Det var flere toneangivende aktører som delte erfaringer og planer rundt multimilliardprosjekter i norsk bygg og anlegg.

– Vi må få mer statlig plan i store infrastrukturprosjekter. Kommunen må tas på alvor, men kan ikke få forsinke prosjektene, sa samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Solvik-Olsen håper større prosjekter med statlig planlegging vil unngå at lokalpolitikken bremser opp samferdselsutviklingen i Norge. Samtidig etterlyser han flere OPS- og fellesprosjekter.

– Jeg ser på entreprenører som et gode for samfunnet, så fremt vi har sunn konkurranse, slo Solvik-Olsen fast.

Kompetanseløft

Både byggherrer og entreprenører vil møte nye utfordringer når de går inn i de nye kjempeprosjektene.

– Det vi ser, er at flere prosjekter planlegges i sin helhet i stedet for i små biter, og prosjektpakkene blir også større. Både byggherrer og entreprenører vil få nye utfordringer med dette, og det er verd å snakke om, sier konferanseleder Morten Aagaard til Byggeindustrien.

– Kjempeprosjektene kan ikke lykkes uten god prosjektering, så vi venter at disse prosjektene vil dra opp kompetansen i Norge, sier han.

Topptung taleliste

Kjempeprosjekter som Intercity-satsingen, Ferjefri E39 og fremtidssykehuset som Sykehuset i Vestfold skal bygge i Tønsberg var videre tema i konferansen.

Konsernsjef Arne Giske i Veidekke, Administrerende direktør Petter A. Vistnes i Implenia Norge og BNL-direktør Jon Sandnes delte også sine observasjoner om hvordan de forskjellige aktørene i Bygge-Norge håndterer den nye hverdagen med kjempeprosjekter.

Les mer fra konferansen i neste ukes papirutgave av Byggeindustrien.