Regjeringen vil satse på OPS

Regjeringen har blinket ut tre veiprosjekter som de vil vurdere å finansiere gjennom såkalt offentlig-privat samarbeid (OPS) i 2015.

I løpet av 2015 vil regjeringen opprette et veiutbyggingsselskap som skal administrere den omdiskuterte OPS-ordningen.

De tre aktuelle veiprosjektene ligger i henholdsvis Nordland og Troms, Hedmark og Hordaland.

I Hordaland er det Sotra-sambandet som etter planen skal bygges etter OPS-modellen. Planen er byggestart i 2017, og sambandet er kostnadsregnet til fire milliarder kroner. 

I Nordland og Troms er det Tjeldsund-Langvassbukt som er planlagt som OPS, mens Hedmark-prosjetket er Ommangsvollen-Grundset.