Flere nye sikkerhetstiltak siden forrige tunnelbrann

Flere sikkerhetstiltak er innført siden den forrige brannen i Gudvangatunnelen for to år siden, opplyser Statens vegvesen.

Blant annet er det installert flere brannskap som skal bidra til raskere varsling. Det er dessuten satt inn flere brannslukkingsapparat og kameraer som kan bidra til bedre oversikt og for å oppdage en eventuell brann tidligere, ifølge Dagbladet.

– Vi kan ikke unngå at kjøretøyer tar fyr i en tunnel, men vi kan iverksette tiltak for å begrense skadeomfanget og for å bedre evakueringen, sier avdelingsdirektør Svenn Egil Finden i Statens vegvesen.

65 mennesker ble innlagt på sykehus med røykskader av varierende grad etter at en polsk lastebil tok fyr i tunnelen i august 2013.