Trondheim krever, sammen med Oslo, Bergen og Stavanger, at alle vareleveranser i kommunen må skje med utslippsfri transport. Foto: Gorm Kallestad / NTB
Trondheim krever, sammen med Oslo, Bergen og Stavanger, at alle vareleveranser i kommunen må skje med utslippsfri transport. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Fire storbyer krever utslippsfrie vareleveranser

Fra 2025 må alle leveranser til Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger kommuner skje med nullutslipps- eller biogassteknologi.

Det skriver Kommunal Rapport.

– Skal du levere til kommunene våre, må du investere i nullutslipp- eller biogasskjøretøy, opplyser de fire kommunene i en pressemelding.

Veitrafikk er den største kilden til klimagassutslipp i alle de fire byene. Å redusere disse utslippene er vesentlig for å nå kommunenes klimamål.

– Ved å varsle markedet om kommende krav kan leverandørene planlegge for omstilling til nullutslipp- og biogasskjøretøy under forutsigbare rammer. Dette bidrar til å redusere noe av den økonomiske risikoen ved å legge om til utslippsfri transport, heter det.

Kjøretøyene må som et minimum oppfylle EUs nye utslippskrav til henholdsvis personbiler og tunge kjøretøy.

Kravet gjelder det siste leddet i transporten, men kommunene oppfordrer leverandører til å stille kravet videre ned i sin leverandørkjede.

(©NTB)