HMS-direktør Lars Erik Bartnes i Veidekke.

Felles HMS-opplæring mulig

Et av de aller viktigste prosjektene i bygg- og anleggsbransjens felles arbeid for bedre HMS har vært arbeidet med en felles sikkerhetsopplæring. Konklusjonen fra arbeidet er at bransjeløftet kan gjennomføres.

HMS-direktør i Veidekke og leder for utredningsarbeidet rundt felles sikkerhetsopplæring i bygg- og anleggsbransjen, Lars Erik Bartnes, kunne onsdag presentere rapporten «Felles grunnleggende sikkerhetsopplæring for alle som jobber i bygge- og anleggsnæringen» under HMS-konferansen 2015.

Bartnes har ledet et omfattende utredningsarbeid hvor man har dradd veksel på land og på bransjer med bedre HMS-tall enn norsk bygg og anlegg.

− Det er mange aktører og prosesser som må fungere sammen for at et byggeprosjekt skal bli vellykket, men i dag er det ingen sikkerhetsopplæring som knytter dem sammen, sa Bartnes.

Gode forbilder

I utredningsarbeidet har en av de mest sentrale metodene vært å se på gode eksempler på HMS-kultur og –opplæring. De tre forbildesektorene i arbeidet har vært trafikksikkerhetsarbeidet i Norge, bygg- og anleggsbransjen i Storbritannia, som har Europas laveste ulykkestall innenfor bransjen, samt den norske olje- og gassvirksomheten.

− Hva kan vi lære fra disse tre? Noe vi har merket oss som går igjen, er obligatorisk sikkerhetsopplæring og fokus på holdninger og forståelse, sa Bartnes.

Vilkår og villighet

Innføring av en felles obligatorisk sikkerhetsopplæring for firma i den norske byg- og anleggsbransjen kan støte på hindre i EØS-lovverket. Bartnes kunne fortelle at man likevel har funnet måter å innføre et nytt sikkerhetsregime på, så lenge ordningen oppfyller tre hovedvilkår:

Kravet om sikkerhetsopplæring må forfølge et lovlig formål, må være ikke-diskriminerende og proporsjonalt.

Utredningen har altså kommet frem til at en felles bransjeomspennende sikkerhetsopplæring er gjennomførbart, men det er fortsatt opp til bransjen å finne ut av gjennomføringen.

− Vi foreslår en felles læreplan basert på trafikkopplæringen, med sertifisere aktører som står for opplæringen, fortalte Bartnes, som mener kostnadene bør deles mellom myndighetene, bransjen og de enkelte arbeidsgiverne.