Harald Vaagaasar Nikolaisen (til høyre) og møteleder Audun Lågøyr under HMS-konferansen.

- Mer konkret HMS-charter

Leder for bygg- og anleggsbransjens HMS-charter, Statsbygg-direktør Harald Vaagaasar Nikolaisen, kunne fortelle om en mer konkret fase av bransjens felles HMS-arbeid.

HMS-konferansen går av stabelen onsdag og torsdag 28. og 29. oktober, og et av bransjens viktigste spørsmål stilles: Hvordan skape trygge, effektive og gode bygg- og anleggsprosjekter?

320 fremmøtte ble konfrontert med skremmende tall for byg- og anleggsbransjens skaderulleblad på konferansehotellet Clarion på Gardermoen onsdag.

Tallenes tunge tale

Konferansen ble åpnet av EBA-direktør Kari Sandberg, som kunne fortelle at bygg og anlegg står for en fjerdedel av arbeidsrelaterte ulykker i Europa. I Norge har 84 personer mistet livet på jobb i bygg- og anleggsbransjen de siste 10 årene.

Bransjens HMS-charter er det kanskje største arbeidet som gjøres for å få dette tallet drastisk ned. Visjonen er null dødsskader og null skader med varige mén.

Charter-sjef Harald Vaagaasar Nikolaisen mener man nå har kommet til et punkt i charterarbeidet hvor man kan jobbe fremover på en mye mer konkret måte enn man har vært i stand til tidligere.

− Arbeidet i charteret ender ikke opp i en rapport, men som konkrete verktøy, slo Nikolaisen fast på talerstolen.

Én for alle

Byg- og anleggsbransjens stygge ulykkestall bidrar blant annet til å senke attraktiviteten til en bransje som fra før av sliter med rekrutteringen, men Nikolaisen understreker viktigheten av å være åpen om HMS.

− Det må være lov å gjøre feil, men det kan ikke være lov å holde feilene hemmelige. Når vi nå går mer i gang med konkret arbeid, vil vi også kunne bruke dette til å fremsnakke bransjen, sa han.

− Fremover vil det bli viktig å få på plass strukturer, verktøy og holdninger, men den store utfordringen ligger hos hver enkeltperson. Ingen må gå forbi noe som ikke er bra uten å si noe. Det må dere love! ba Nikolaisen, til kraftig applaus fra publikum.