Illustrasjonsfoto: Svanhild Ringheim / NTB scanpix

Fare for flom og skred på Vestlandet

Det er fare for jord- og flomskred på Vestlandet i helgen på grunn av mye regn og snøsmelting.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har sendt ut et skredvarsel på gult nivå for Vestlandet. Bratte skråninger og bekker og elveløp med stor vannføring er spesielt utsatt.

Fra natt til lørdag er det ventet opp mot 80 millimeter regn på 24 timer, advares det.

I Hordaland og Sogn og Fjordane er det også sendt ut varsel på gult nivå om fare for flom langs små og mellomstore vassdrag, spesielt i ytre og lavereliggende områder.