Konsekvensene etter flommen på Kvam våren 2013 ble enorme (foto: Scanpix).

- Altfor lite til flomsikring

Økningen på 40 millioner til flom- og skredsikring imponerer ikke ordføreren i Nord-Fron. Han sitter igjen med en regning på 80 millioner kroner for opprydningen etter flommen på Kvam i 2013.

- 40 nye millioner til flom- og skredsikring er altfor lite, sier Nord-Fron-ordfører Olav Røssum (Sp) til gd.no etter at forslaget til statsbudsjett ble presentert onsdag. Der foreslår regjeringen at det bevilges 255 millioner kroner til flom- og skredsikring.

– Jeg overdriver ikke når jeg sier at bare kommunen har 80 millioner kroner i dokumenterte utgifter i oppryddingen etter flommen på Kvam i 2013, sier Nord-Fron-ordføreren til gd.no.

I tillegg til kommunens direkte utgifter påløper blant annet kostnadene for 160 berørte eiendommer på Kvam, ny fylkesveg i Veikledalen til 50 millioner kroner og NVEs flomsikring til 100 millioner kroner.

– Ser man hva det koster å bygge flomsikring, er det klart at 40 millioner kroner ikke utgjør mye. Ser man hva det koster å ikke bygge flomsikring, blir det ennå tydeligere, fastslår han.