Store skader etter storflommen i Odda. Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix

Mye flomskader i 2014

Naturskadeerstatningene for 2014 er foreløpig på mer enn 650 millioner kroner. Skader etter flom ga de største utbetalingene.

Det viser tall fra Norsk Naturskadepool, gjengitt i en pressemelding på fno.no.

Erstatningene forventes å øke etter hvert som flere skader fra fjoråret blir rapportert inn og ferdig behandlet, skriver Finans Norge i pressemeldingen.

Så langt er erstatningene etter flom, ifølge meldingen, på mer enn 400 millioner kroner i 2014. Mer enn 60 prosent av erstatningene for fjoråret er dermed knyttet til flomskader, og det er flommen på Vestlandet i slutten av oktober som dominerer skadebildet.

250 millioner kroner av naturskadeerstatningene for 2014 går til folk bosatt i Hordaland. Drøyt 200 millioner kroner av beløpet kan knyttes til flommen i oktober der det blant annet ble store skader på bebyggelse i Odda i Hordaland.