Avd.sjef Jørgen Gilberg, Norsk Byggtjeneste AS (fv), daglig leder Cato Ove og fagsjef Bjørn Grimsrud fra Fagrådet for våtrom. (Foto: Øyvind Berild)

Fagrådet for våtrom satser på ByggDok

Norsk Byggtjeneste AS har signert avtale med Fagrådet for våtrom om bruk av ByggDok og ByggArchive.

Avtalen innebærer at all dokumentasjon til Fagrådets Godkjente våtromsbedrifter kan hentes fra NOBB og distribueres gjennom Byggtjenesten løsninger. Konseptet blir presentert under Våtromsdagene 2014 som arrangeres 3. - 4. april på Mastemyr Quality hotell.

- Vi er meget fornøyd med avtalen, og ser frem til å få på plass en helhetlig mal for hvordan de forskjellige fag skal dokumenteres, både under utføring og overlevering, sier avd. sjef Jørgen Gilberg i Norsk Byggtjeneste AS.

- Dette bidrar til at korrekt produktdokumentasjon når ut til enda flere aktører i bransjen, samtidig får vi etablert en omforent mal for alle fagområder og leveranser, sier han.

Bransjeløsning viktig

- For våre medlemmer og våre Godkjente våtromsbedrifter som dekker alle fagområder, ser vi det som viktig at vi nå sammen med Byggtjeneste kan få på plass en bransjeløsning som dekker dokumentasjonsbehovet for alle i verdikjeden, sier Cato Ove Karlsen, daglig leder av Fagrådet for våtrom. Han legger til at Fagrådet for våtrom nå vil starte det praktiske arbeidet med å få etablert en mal på hva sluttdokumentasjon skal inneholde for de forskjellige fagområder.

Tverrfaglig og uavhengig medlemsorganisasjon

Fagrådet for våtrom er en tverrfaglig og uavhengig medlemsorganisasjon og har som oppgave å bidra til å redusere våtroms skader. Under Våtromsdagene 2014, 3. - 4. april vil den nye løsningen bli presentert.