Evensen & Evensen har signert kontrakt på 120 millioner kroner for byggteknisk entrepreise for byggingen av nytt vannverk i Lillehammer. Illustrasjon: Sweco.

Evensen & Evensen har signert storkontrakt på 120 millioner kroner

Det Ø.M. Fjeld-eide selskapet Evensen og Evensen AS på Lillehammer har signert kontrakt for byggteknisk entrepreprise for byggingen av nytt vannverk på Lillehammer.

Det er Lillehammer Byavis som melder dette.

Prosjektet er den største enkeltstående kontrakten Evensen & Evensen har signert. Det nye vannverket på Lillehammer er på over 3.000 kvadratmeter. Selve bygget blir i betong, massivtre og noe vanlig treverk.

Fin milepel før 100-årsjubileum

Daglig leder Svein Erik Besserud i Evensen & Evensen sier til Byggeindustrien at prosjektet er en fin milepel for Lillehammer-entreprenøren som feirer sitt 100-årsjubileum i 2020.

– Det er ikke hver dag vi bygger slike prosessbygg. Dette er et interessant og krevende prosjekt, som innebærer mye teknologi og koordinering med prosessdelen samt skaffer oss erfaring med bruk av massivtre, sier Besserud.

Oppstarten er sommeren 2019 og skal stå ferdig mars 2021.

Selve bygget blir i betong, massivtre og noe vanlig treverk. Illustrasjon: Sweco

253 millioner kroner

Lillehammer Byavis skriver at det nye vannverket vil bli bygd rett bak Forsvarets hovedarsenal i Hovemoen i Lillehammer. Kommunestyret i Lillehammer har bevilget 253 millioner kroner til prosessbygget.

– Vi snakker om to store entrepriser. Den ene er byggentreprisen som Evensen & Evensen har, og så er det en egen prosessbit, men den er ikke helt avklart enda, sier Vann- og avløpssjef Stine Holmøy i Lillehammer kommune til Lillehammer Byavis.

Må fjerne mangan

Avisa skriver at Lillehammers grunnvannskilde i Korgen forhøyede verdier av mangan, og verdiene er høyere enn det som er tillatt i drikkvannsforskriften. Kommunen har fått pålegg fra Mattilsynet å etablere et anlegg for manganfjerning innen april 2021.

Kommunen mener at en nytt vannverk med integrert manganfjerning samlet sett er en rimeligere løsning enn å oppgradere det gamle vannverket i Korgen.

Hittil største betongkontrakt for FS Betong

Den lokale betongentreprenøren FS Betong skal gjennomføre betongarbeidene i prosjektet som en underentreprenør for Evensen & Evensen.

Daglig leder Kjetil Ringlund i FS Betong opplyser til Byggeindustrien at betongkontrakten er den største enkeltkontrakten til betongentreprenøren som ble etablert i 2018.

Prosjektleder Henrik Stokkebek i Evensen & Evensen og prosjektleder Espen Randen i FS Betong.

Totalt skal det støpes 3.500 kubikkmeter betong i prosjektet og det vil gå med cirka 530.000 kg armering. 

– Vi takker Evensen & Evensen for tilliten og ser frem til et positivt og godt samarbeid, sier Ringlund.

Han fastslår at FS Betong med denne kontrakten har festet et godt grep om markedet på Innlandet.

– Vi har nå sikret oss arbeid gjennom hele vinteren og ordrereserven vår er nå i nærheten av 100 millioner kroner, sier Ringlund.