Prosjektleder for utbygging i Lillehammer kommune, Lars Philip Olaussen (fra venstre), vann- og avløpssjef i Lillehammer kommune, Stine Holmøy, og Snorre Lægran, divisjonsdirektør i Sweco. Foto: Sweco

Sweco prosjekterer Lillehammer vannverk

Sweco har signert for prosjektering av Lillehammer vannverk.

Oppdraget for Lillehammer kommune omfatter, ifølge en pressemelding fra Sweco, detaljprosjektering av en byggentreprise med alle fag, samt en egen entreprise for prosesstekniske arbeider for anlegget.

Dagens vannverk ligger flomutsatt til, og må flyttes til et område som ligger over aktuelle flomnivåer. Det eksisterende anlegget mangler forutsetninger for manganfjerning, noe det også skal tilrettelegges for i det nye anlegget, heter det i pressemeldingen.

– Vannbehandling er et sentralt fagområde for oss i Sweco. Rent vann er en viktig forutsetning for at et samfunn skal fungere, og å forme morgendagens vannverk er både utfordrende og meningsfylt. Vi har nettopp sluttført en mulighetsstudie for en klimanøytral bydel i Lillehammer, og ser frem til å fortsette å sikre høy livskvalitet for lillehamringene i samarbeid med kommunen, sier Snorre Lægran, divisjonsdirektør Infrastruktur i Sweco.

Oppdraget starter, ifølge meldingen, umiddelbart, og Swecos arbeid vil avsluttes i løpet av høsten 2018. Kontraktssummen er på 13 millioner kroner.