Regionleder Erlend Eggum i HR Prosjekt Region Sør og avdelingsleder Odd Thomas Olafsen ved HR Prosjekt sitt Hamarkontor. Foto: Jørn Hindklev

HR Prosjekt vil være med i veksten på Innlandet

– Vi ser nå at det er en fantastisk vekst i området, og alle prognoser tilsier at det vil fortsette i overskuelig fremtid, sier ny regiondirektør Erlend Eggum for HR Prosjekt Region Sør og avdelingsleder Odd Thomas Olafsen ved HR Prosjekt sitt Hamarkontor.

HR Prosjekt AS (HRP) har lenge hatt en rekke oppdrag pågående over hele Innlandet. Siden etableringen på Hamar i 2013, har selskapet fokusert på å levere gode rådgivningstjenester til kunder innenfor prosjekt og byggeledelse.

– Det vi ser nå er at det er en fantastisk vekst i området, og alle prognoser tilsier at det vil fortsette i overskuelig fremtid. HRP har som en visjon å være en viktig norsk samfunnsbygger, så da er det helt naturlig for oss å satse i denne regionen, sier direktør i HRP, Erlend Eggum og avdelingsleder Odd Thomas Olafsen, da Byggeindustrien møter dem på kontoret i Hamar.

Har lagt strukturen - rigger for vekst

– Vi har nå brukt noen år til å legge en struktur og trygge virksomheten og sørget for stabile og gode leveranser til våre kunder, spesielt innenfor rammeavtaler på rådgivningstjenester som vi har med mange av våre offentlige kunder, sier de.

Men nå satser HR Prosjekt på et realt løft og vekst på Innlandet. Hamar-kontoret har i dag åtte ansatte, men det er plass til mange flere, mener avdelingsleder Olafsen.

– Vi vil nå starte en rekruttering av flere i regionen og ønsker raskt å bli 12 ansatte, men jeg mener vi bør bli 17, fastslår han.

Samtidig endres regionledelsen i HR Prosjekt Region Sør. Tidligere regiondirektør Nils Christensen går i løpet av høsten over til en annen arbeidsgiver. Erlend Eggum vil overta ansvaret for Hamar-kontoret og det nyetablerte regionskontoret på Jessheim.

– Kundene trenger lokale relasjoner

Strategien er at selskapet skal tette markedet mellom Oslo og Hamar og jobbe for systematisk vekst i alle de fem Mjøsbyene og omkringliggende dalfører med base på Hamar.

– Vi ser at våre kunder trenger lokale relasjoner. På landsbasis har HRP rammeavtaler med over 200 kommuner og store offentlige og statlige aktører. For kundene våre er det likevel viktig med lokal tilstedeværelse, sier regionleder Eggum.

HRP jobber med først og fremst med prosjekt- og byggeledelse og har i dag 270 medarbeidere og er det største norskeide prosjektadministrasjonsselskapet i Norge.

Ønsker å komme tidlig inn i prosjektene

– Vi satser på prosjektledelse fra A til Å, det betyr at vi har fokus på å komme så tidlig inn i prosjektene som mulig slik at vi kan være med å påvirke og analysere allerede når behovene til et prosjekt vurderes av bestilleren, sier Eggum.

– Klarer dere å oppfylle dette i praksis?

– Utfordringen er helt klart å få oppdragsgiverne til å forstå at de må tenke på behovet i den tidlige fasen. Det opplever vi at flere og flere bestillere blir flinkere til, sier Eggum.

Olafsen mener at små kommuner i sine byggeprosjekter tidligere har startet med arkitekten.

– Vi ønsker å komme inn akkurat da behovet oppstår, slik at vi kan bidra til at byggherrene tar kloke og riktige beslutninger tidlig nok. Når vi nå starter et samarbeid med en kommune og kommer inn litt sent i prosessen, vet vi at vi i neste prosjekt vil komme inn tidligere i prosessen, gjerne allerede når budsjettene blir lagt. Jeg opplever at det har skjedd en stor endring i oppdragsgivernes tankegang de siste årene, sier Olafsen.

Eggum har selv sittet på andre siden av bordet og jobbet i flere store kommuner. Han mener det for en kommune er det svært viktig å vite at man bygger det riktige prosjektet fra starten av.

– Det betyr mye for de tjenestene våre oppdragsgivere skal tilby i etterkant. I slike prosesser er det rådmannens oppgave å spille godt sammen med de folkevalgte underveis. Når vi kommer riktig inn i prosjektene, blir samspillet godt, sier han.

Verken byggherrer eller entreprenører er tjent med støy

– Det har tidligere blitt reist spørsmål fra entreprenørene hvilken merverdi prosjektledelsesfirmaene tilfører. Hvordan opplever dere samhandlingen med entreprenørene?

– I gode prosjekter er støyen mindre. Det handler om at oppdragsgiveren får gjort den rette anskaffelsen og at kravspesifikasjonene er gode slik at man unngår diskusjonene i selve byggeprosessen. Er det lagt forutsigbare rammer, er støyen lav, fastslår han.

Han påpeker at verken byggherren eller entreprenøren er tjent med støy i prosjektet.

– I de mindre kommunale prosjektene er likevel vår rolle å ha fokus på et godt prosjekt. Siden vi ofte er en innleid ressurs i et kommunalt nettverk, drar prosjektet nytte av at vi kan stå opp for prosjektet i tilfeller der det også er ulike i ønsker fra aktører innad i en kommune, påpeker Olafsen.

Vil satse på det private markedet og kommunaltekniske anlegg

HRP sitt Hamar-kontor har sikret seg flere rammeavtaler, blant annet for Oppland fylkeskommune og Ringsaker kommune. Nå vil HRP også legge trykket på det private markedet.

– Vi har god oversikt over det offentlige markedet, men retter nå blikket også mot det private markedet og satser på at vi skal bli en foretrukken leverandør i dette segmentet på Innlandet, sier han.

I tillegg ser HRP et stort potensial for kommunaltekniske anlegg på Innlandet, spesielt kommunale vannverk.

– Vi har nå to byggeledere som nå er involvert i en utbygging i Hurdalssjøen, som vi nå posisjonerer mot nye prosjekter, og vi ønsker å bygge ytterligere kompetanse rundt dette miljøet, sier Olafsen