Byggeleder Marius Knørr Gabrielsen i HRP (fra venstre), prosjektleder Lars Philip Olaussen i Lillehammer kommune og byggeleder Arne Olav Kleiven i HRP. Foto: HRP

Bygger ut for ny vannforsyning i Lillehammer

Lillehammer er i gang med et prosjekt som skal sikre vannforsyningen i kommunen.

Det skriver HR Prosjekt (HRP), som står for byggeledelsen for anlegget, i en pressemelding fredag.

For 270 millioner kroner skal Lillehammer kommune få nytt prosessanlegg for drikkevann, i trygg distanse til Lågens flomsone.

– Vi mangler per i dag et prosessanlegg som fjerner jern og mangan fra vannet. Dette gir oss store utfordringer i ledningsnettet. Det har tidvis både ført til belegg i ledningene og brunt vann, sier kommunens prosjektleder, Lars Philip Olaussen, i pressemeldingen.

Mulighetene for å bygge ut eksisterende vannverk er, ifølge meldingen, vurdert, men konklusjonen var at dette ikke ville være lønnsomt. En slik utbygging ville heller ikke gi et mer flomsikret anlegg. Det nye bygget flyttes 35 høydemeter opp fra Lågen i forhold til dagens anlegg. De grunnvannsbrønnene som i dag gir vann, vil fortsatt være vannkilden.

– Med den nye løsningen vil bygget for prosessanlegget komme ut av flomsonen, sier Olaussen.

Sweco har siden i januar i år arbeidet med detaljprosjekteringen for oppføring av nytt bygg og en egen entreprise for prosjekttekniske for vannbehandlingsanlegget. Gruppen som skal lede prosjektet, ble startet tidligere denne uken, og det skal, ifølge pressemeldingen, komme en utlysning av anbudet like etter nyttår med byggestart i mars/april 2019.

Om to år skal det nye vannverket settes i drift, skriver HR Prosjekt.