Den første piloten er allerede i gang i Fjellveien i Bergen der Vann- og avløpsetaten i Bergen kommune fornyer 100 år gamle vannrør. Her bruker Fyllingen Maskin elektrisk gravemaskin, og BKK leverer den mobile ladeløsningen som er installert i en kontainer fra Cramo. Foto: BKK

Enova gir 15 millioner kroner til mobile ladekontainere

Enova har gitt 15 millioner kroner i støtte til et treårig prosjekt for å utvikle og teste et nytt ladekonsept for mobil lading av anleggsmaskiner.

Det er energiselskapet BKK som har utviklet konseptet. I tillegg til BKK deltar også Fyllingen Maskin, Drange Maskin, Nasta og Cramo i prosjektet.

– I lavutslippssamfunnet vil bygge- og anleggsplasser være utslippsfrie. Da er det viktig å ha gode pionerprosjekt som gir læring og bidrar til gode systemløsninger. BKK sitt prosjekt vil i så måte legge til rette for større grad av elektrifisering på bygge- og anleggsplasser, sier seniorrådgiver i Enova, Monica Berner i en pressemelding.

Prosjektet skal i tillegg bidra til å etablere en felles standard for hurtigladere, normalladere og batterier.

– Løsningen vår består av mobile «plug-and-play»-moduler med normallader, hurtiglader og batteri for lading av elektriske anleggsmaskiner og kjøretøy. Alt utstyret skal enkelt kunne flyttes rundt etter behov, både innad på store anleggsområder og til nye anleggsområder når arbeidet er ferdig. Det nye konseptet skal også løse lading på lokasjoner uten tilgjengelig effekt i strømnettet, sier leder for BKKs satsing på mobil energi, Camilla Moster.