Endelig åpnes Rødølstunnelen i Valdres. Prosjektet er totalt to år forsinket.

Endelig åpnes problemtunnel i Valdres - setter sluttstrek for milliardutbyggingen E16 Filefjell

23. september åpner Rødølstunnelen på delstrekningen mellom Øye-Eidsbru på E16 Filefjell. Da er den ti år lange E16 Filefjell-utbyggingen til 3,5 milliarder kroner fullført.

Statens vegvesen melder at samferdselsminster Knut Arild Hareide har fått æren av å klippe snora på den nye veien onsdag 23. september.

Med det vil trafikken på E16 bli ført opp bak bygda Øye, og gjennom den to kilometer lange Rødølstunnelen til Eidsbru.

Rødølstunnelen har vært et utfordrende prosjekt for Statens vegvesen helt fra starten av.

Øye-Eidsbru fikk først forsinket anleggsstart da oppstartstillatelsen ble utsatt fra 2015 til 2016.

Også ved gjennomføringen av anleggsarbeidet har det oppstått forsinkelser, både under selve byggingen og under elektroarbeidene.

Til sammen har det ført til at prosjektet er blitt to år forsinket.

Arbeidet på hele strekningen E16 Filefjell startet for rundt ti år siden, og veiprosjektet har vært delt inn i fire strekninger.

Eidsbru-Varpe stod ferdig i 2012, Smedalsosen-Borlaug opna i 2014 og Varpe Bru-Smedalsosen åpnet i 2017. Utbyggingen har kostet 3,5 milliarder kroner, og 779 millioner er brukt på strekningen som nå skal åpnes.