LYS I ENDEN AV TUNNELEN? Prosjektleder Odd Erik Haugen (til høyre) her sammen med Rune Hjelen utenfor østenden av Rødølstunnelen. Elektroentreprenøren har blant annet vært nødt til å skifte ut splitter nye lysarmaturer i tunnelen fordi de ikke støttet funksjonskravene som var satt i kontrakten. Foto: Statens vegvesen

Tunnelåpning utsatt nok en gang - Vegvesenet har varslet millionbot

Åpningen av Rødølstunnelen i Valdres er fortsatt i det blå. Statens vegvesen har varslet samlede dagbøter til elektroentreprenøren på totalt 2,2 millioner kroner. Samtidig venter flere underleverandører på penger. Men entreprenøren slår tilbake mot både Statens vegvesen og underentreprenørene.

Rødølstunnelen

Rødølstunnelen i Valdres er cirka to kilometer lang og ligger på delstrekning Øye-Eidsbru, den østligste delen av E16 Filefjell.

Tunnelen fører trafikken opp bak bygda Øye, og gir ny E16 slakkere stigning og bedre kurvatur.

Tunnelprosjektet i Valdres har vært  utfordrende for Vegvesenet gjennom store deler av prosjektperioden.

Opprinnelig hadde byggherren planer om å åpne tunnelen for ett år siden, men slik har det ikke gått.

Først ble hovedentreprenøren Strabag et halvt år forsinket med selve hovedentreprisen.

Deretter har elektrokontrakten gått alt annet enn på skinner for Aldesa.

Den spanske entreprenøren skulle vært ferdig 1. mars i fjor, men fortsatt gjenstår det arbeider.

Byggeindustrien har tidligere skrevet om både varsler om kontraktsheving fra Vegvesenets side og inkassovarsler fra kunder og flere av underleverandørene i Norge.

Da vi omtalte saken i sommer, forsikret Aldesa at alle berørte underleverandører hadde mottatt utestående betaling.

Nå får Byggeindustrien opplysninger fra flere underleverandører at det fremdeles er treghet med betalingene, og at flere av de som har vært inne med leveranser på prosjektet har beløp utestående.

En av leverandørene opplyser til Byggeindustrien at de har ventet på en større sum i snart ett år.

Vegvesenet: Fortsatt utfordringer

I Vegvesenet sier de følgende om situasjonen i det forsinkede prosjektet:

– Vi har mange av de samme utfordringene som dere skrev om i sommer. Det har riktignok gått litt fremover, og det meste er på plass i tunnelen, men fortsatt er det for tidlig gi en eksakt åpningsdato, sier prosjektleder i Statens vegvesen, Odd Erik Haugen.

– Når det gjelder underleverandørenes situasjon, så har vårt inntrykk vært at det fleste har fått betalt, men at det tar lenger tid enn det skal. Men det kan være, som du sier, at noen fremdeles ikke har fått alt de skal. Det har ikke vi oversikt over, sier Odd Erik Haugen.

Makstak for dagmulkt

Vegvesenet opplyste tidligere i år at de har varslet dagmulkter til entreprenøren.

Prosjektet er nå så forsinket at satsen for dagmulkter har nådd makstaket på 10 prosent av kontraktssum. Aldesas kontrakt har en verdi på rundt 22 millioner. Det betyr at kravet totalt kommer på 2,2 millioner.

– I tillegg kommer vi til å kreve penger for de ekstra byggherrekostandene vi har hatt, sier Haugen.

– Er hele kontraktsbeløpet på 22 millioner kroner til Aldesa betalt ut?

– Nei, vi betaler slik det er kontraktsfestet. Det betyr at vi betaler for arbeid som er utført, sier Haugen.

Ifølge prosjektlederen er det minimalt med arbeider som gjenstår.

– Vi mangler noe dokumentasjon, samt at det er noe programmering og noen styringssystemer som skal opp og gå. Først når det er på plass, kan vi starte med vår testing av anlegget. Det vil normalt ta fire-fem uker, sier Haugen.

– Men dersom det gjenstår minimalt med arbeider, så er vel i praksis hele kontraktssummen også utbetalt?

– Det er som sagt utbetalt penger i forhold til det som er produsert, inklusiv tilleggsarbeider. Men naturligvis er dagmulktskravet holdt tilbake, sier Haugen.

Håper på trafikk i februar-mars

Prosjektlederen kan fortsatt ikke gi en eksakt åpningsdato for Rødølstunnelen.

– Vi kommer et godt stykke ut i januar før vi kan sette en dato, men vi jobber mot åpning før våren. Forhåpentligvis kan vi sette trafikk på i tunnelen i løpet av månedsskiftet februar-mars, sier Odd Erik Haugen.

Aldesa slår tilbake

Entreprenøren Aldesa bekrefter overfor Byggeindustrien at noen av underleverandørene har utestående beløp på prosjektet, men sier det er på grunn av uenigheter om leveransene i tunnelen.

– Hvis vi holder tilbake et beløp, så skjer det bare i de tilfellene der forpliktelsene fra underleverandørene ikke er oppfylt, skriver prosjektleder Daniel Ramirez i Aldesa i en e-post til Byggeindustrien.

Entreprenøren akspeterer heller ikke varslene fra Vegvesenet om dagbøter.

–  I flere tilfeller er vi ikke enige med Statens vegvesen angående straff ettersom milepælene i mange tilfeller ikke kunne blitt nådd på grunn av årsaker utenfor vår kontroll, det vil si endringer i kravene etter milepælfristen, skriver Ramirez og legger til at Aldesa også har fremmet krav mot Statens vegvesen.

– Et eksempel er at anleggsplassen i henhold til kontrakten skulle ha blitt overlevert fullt og helt til Aldesa september 2018. Det ble ikke gjort før i slutten av juni 2019, skriver Ramirez.

– Når blir dere ferdig med tunnelarbeidet?

– Vi er i testfasen av systemet. Installasjonsarbeidene er allerede ferdige. Vi håper å kunne bestå alle testene i løpet av denne måneden, skriver Ramirez. 

– Byggeindustrien skrev nylig at Aldesa blir kjøpt opp av en kinesisk entreprenør og at en avtale mest sannsynlig vil gjennomføres i 2020. Hvordan ser dere på denne avtalen?

– Det er en bindende avtale på plass med CRCC (China Railway Construction Corporation) om kjøp av en majoritetsandel av aksjene i Aldesa. CRCC er det nest største byggefirmaet i verden. Vi forstår at dette vil gi selskapet veldig gode muligheter til å vokse. Det vil også gi økonomisk stabilitet og forbedring av kredittvurderingen, skriver Ramirez.

Avtalen med den kinesiske entreprenøren må først godkjennes av konkurransemyndighetene i Spania, men ifølge Aldesa regner de med at handelen gjennomføres i løpet av andre kvartal i 2020.