Aldesa har slitt med fremdriften på elektroarbeidet i Rødølstunnelen. Foto: Statens vegvesen

Den spanske entreprenøren lovet bot og bedring på forsinket tunnelprosjekt - men så stoppet det opp igjen

Etter et opprydningsmøte i sommer, lovet den spanske entreprenøren Aldesa å sette inn flere ressurser for å få fortgang i det forsinkede elektroarbeidet på E16 Øye - Eidsbru. Men ifølge et brev Byggeindustrien har fått innsyn i, stilnet det fort da hverdagen kom.

Statens vegvesen og Aldesa møttes på regionvegkontoret i Leikanger. Der ble det lovet fortgang i arbeidet med Rødølstunnelen. Slik har det ikke gått, ifølge Vegvesenet. Fra venstre: Kjartan Lilleby, Rune Hjelen, Jose Maria Argüelles de Bustillo, Kjell Warhuus, Adolfo Soengas, Odd Erik Haugen, tolk Cathrine Skutle og Daniel Ramirez de Dampierre. Foto: Statens vegvesen

Brevet ble sendt til Aldesa fra prosjektleder Odd Erik Haugen i Statens vegvesen 5. september.

Da skulle tunnelen, etter alle de tidligere forsinkelsene i prosjektet, nok en gang ha vært klar for åpning.

Men fremdeles har ikke Vegvesenet fått på plass en endelig åpningsdato for Rødølstunnelen som de overtok fra hovedentreprenøren Strabag tidligere i sommer.

Byggeindustrien har tidligere avslørt at flere av Aldesas underleverandører på prosjektet ikke fikk betalt penger i tide, og at Vegvesenet har truet med heving av elektrokontrakten tre ganger.

De mange problemene førte til slutt til at Vegvesenet og entreprenøren måtte møtes til et opprydningsmøte på Leikanger i sommer.

Der ble det lovet bot og bedring fra den spanske entreprenørens side, uten at det ser ut til å ha hjulpet på fremdriften.

I et brevet fra Vegvesenet til Aldesa heter det:

«Statens vegvesen finner nok en gang grunn til å utrykke frustrasjon over hvordan Aldesa Construcciones S.A. håndterer kontrakten «E16 Øye - Eidsbru - Elektroinstallasjoner».

Til tross for at ferdigstilling av kontraktsarbeidene er svært forsinket, viser ikke entreprenøren evne til å øke sin kapasitet på prosjektet. At planlagt ferdigstillelsesdato stadig blir forskjøvet, inngir heller ikke tillit til at Aldesa har avsatt nødvendige ressurser til styring av prosjektet. I samarbeidsmøte 06.08.2019 ble det lovet at prosjektleder Daniel Ramirez de Dampierre skulle være fast på anlegget fra uke 33, men vi konstaterer at dette ikke har skjedd.

Statens vegvesen understreker viktigheten av at Rødølstunnelen kan tas i bruk som forutsatt før vintersesongen. Vi krever at Aldesa Construcciones S.A nå tar de nødvendige grep for å sikre at dette kan skje, og ber om en snarlig redegjørelse for hvilke tiltak entreprenøren vil iverksette.»

Fortsatt ikke spikret åpningsdato

Til Byggeindustrien bekrefter Odd Erik Haugen at arbeidet har gått tregere enn planlagt, også etter sommerens opprydningsmøte.

– Vi hadde et mål om å kunne åpne tunnelen nå i høst, men nå jobber vi i stedet mot åpning i desember. I løpet av et par uker tror jeg vi kan gi en eksakt åpningsdato, sier Odd Erik Haugen til Byggeindustrien.

Men helt sikker er han ikke, for fortsatt er det sikkerhetsmessige ting som må plass og testes grundig før Vegvesenet er klar for å sette på trafikk i tunnelen.

– Det er flere ting som spiller inn, men i hovedsak er det ting og utstyr som ikke har fungert helt etter planen. Nå er den siste viktige gjennomgangen som gjenstår å sikre at styrings- og kommunikasjonssystemet fungerer som det skal, sier Haugen.

– Hvilke økonomiske konsekvenser får en så lang utsettelse som dette?

– Dagmulktene løper for entreprenøren, men hovedfokuset vårt nå er å bli ferdige. Diskusjonene om økonomi får vi ta i etterkant, sier Haugen.

Aldesa: Vi jobber på spreng

Prosjektleder Daniel Ramirez i Aldesa mener det  er flere årsaker til at prosjektet har gått tregt, og hevder mange av dem ikke er knyttet til Aldesa.

Statens vegvesen er godt kjent med de forhold som har påvirket fremdrift og kostnadsbilde. Aldesa har vært opptatt av å finne løsninger for de forskjellige problemene som har dukket opp underveis, også de som er utenom vår leveranse, skriver Daniel Ramirez de Dampierre i en epost til Byggeindustrien.

Videre skriver han at de jobber på spreng i tunnelen:

Prosjektet involverer flere aktører, og det stemmer at ferieavviklingen hos en underleverandør var en medvirkende faktor til forsinkelsene i sommer. Vi har forpliktet oss til leveranse i oktober. For å sikre dette har vi satt inn ekstra arbeidskraft. Vi jobber på spreng. Status nå er at hele tunnelsystemet er på plass, og testingen er i gang, ifølge Aldesas prosjektleder. 

Han avslutter med at Aldesa er opptatt av at både entreprenørens del av oppdraget og totalleveransen er på plass til avtalt tid.

Og jeg personlig vil prioritere dette ved å være på stede for å følge det daglige arbeidet, understreker Daniel Ramirez de Dampierre.