Prosjektleder Odd Erik Haugen (til høyre) og Rune Hjelen utenfor østenden av Rødølstunnelen. Foto: Statens vegvesen

Vegvesenet må utsette åpningen av Rødølstunnelen på E16 Filefjell

Statens vegvesen melder at de må utsette åpningen av Rødølstunnelen på E16 Filefjell til utpå nyåret.

Det er utfordringer med elektroarbeidet som gjør at Rødølstunnelen ikke kan åpnes før etter årsskiftet.

Som Byggeindustrien tidligere har omtalt har entreprenøren Aldesa vært forsinket med elektroarbeidene på Rødølstunnelen på E16 Øye-Eidsbru på Filefjell. Det har også vært vurdert heving av kontrakten. Elektroarbeidet skulle egentleg ha vært ferdig i mars, og man håpet en stund at man skulle klare å bli ferdig i løpet av sensommeren, slik at de fikk åpnet før vinteren satte inn. Senere ble det jobbet inn mot en mulig åpning i desember, men nå er det altså utsatt til neste år.

– Vi har en periode nå sett på alle muligheter for å sette trafikk på Rødølstunnelen før jul, selv om den ikke vil være 100 prosent klar. I tilfelle måtte det settes i gang risikoreduserende tiltak. Men situasjonen er nå slik at elektroarbeidet og testing av styringssystemet går for sakte, og det blir derfor for store ulemper med trafikkpåsetting før jul, sier prosjektleder Odd Erik Haugen på E16 Filefjell i en pressemelding.

Haugen er lei for at han ikke kan tilby folk i Øye og Valdres den gledelige julegava han hadde håpet på, men sier tunnelen vil bli åpne så fort som det er praktisk mulig i 2020.

– I ukene fremover vil elektroentreprenøren Aldesa gjøre ferdig sitt arbeid så fort som mulig, slik at Statens vegvesen kan gjennomføre en normal sikkerheitsgodkjenningsprosess før veiåpning, melder Statens vegvesen.

Rødølstunnelen er cirka to kilometer lang og ligger på delstrekning Øye-Eidsbru, den østligste delen av E16 Filefjell. Tunnelen fører trafikken opp bak bygda Øye, og gir ny E16 slakkere stigning og bedre kurvatur.