Foto: Statens vegvesen

Åpner problemtunnel på E16 i september

Driftsentreprenør Mesta ferdigstiller elektroarbeidet i Rødølstunnelen på E16 Filefjell til sommerferien, og etter testing og sikkerhetsgodkjenning kan da tunnelen være ferdig til åpning i september.

Det skriver Statens vegvesen i en pressemelding onsdag.

Etter at Mesta fikk tilgang til Rødølstunnelen fra 4. mai, har de satt seg inn i elektroarbeidet som Aldesa opprinnelig hadde utført på prosjektet.

‒ Vi har hatt en effektiv prosess med å ta stilling til omfanget av opprettingsarbeid som må utføres, parallelt med at Mesta har startet både planlegging og utføring av arbeidet. Mesta vil hovedsakelig være ferdig med sitt arbeid tett opp til sommerferien, sier prosjektleder Odd Erik Haugen i Statens vegvesen.

Etter ferdigstillelse skal byggherre og vegtrafikksentralen (VTS) teste sikkerhetssystemene i den to kilometer lange tunnelen, før vegdirektoratet kan gjennomføre sikkerhetsgodkjenningsprosessen.

‒ Mesta har levert en god fremdriftsplan, og siden de ikke får full oversikt over elektroanlegget før arbeidet er godt i gang, har de naturlig vis lagt inn litt ekstra tid. Vi har inntrykk av at denne planen er gjennomførbar, slik at det er gode sjanser for at tunnelen kan åpne i september, sier Haugen.

Rødølstunnelen er del av veianlegget E16 Øye – Eidsbru, den siste delstrekninga på E16 Filefjell.