Elektromontasje ved østenden av Rødølstunnelen. Foto: Statens vegvesen

Vegvesenet møtte Aldesa-ledelsen for å diskutere E16 Øye-Eidsbru - håper på ferdigstillelse på sensommeren

Som Byggeindustrien tidligere har omtalt er Aldesa forsinket med elektroarbeidene på Rødølstunnelen på E16 Øye-Eidsbru på Filefjell. Nå håper man på ferdigstillelse på sensommeren, og Aldesas generaldirektør møtte tirsdag Statens vegvesen for å diskutere det forsinkede arbeidet. 

Statens vegvesen og Aldesa møttes 26. juni på regionvegkontoret i Leikanger. Fra venstre: Kjartan Lilleby, Rune Hjelen, Jose Maria Argüelles de Bustillo, Kjell Warhuus, Adolfo Soengas, Odd Erik Haugen, tolk Cathrine Skutle og Daniel Ramirez de Dampierre. Foto: Statens vegvesen

 - Vi arbeider for å få best mulig fremdrift i tunnelen, slik

at trafikken kan bli satt på så fort som mulig, sier prosjektleder på E16 Filefjell, Odd Erik Haugen i Statens vegvesen i en pressemelding.

Ledelsen fra Aldesa og Statens vegvesen var tirsdag samlet til et samarbeidsmøte på regionvegkontoret i Leikanger.

- Der la entreprenøren frem planer for hvordan de skal komme seg i mål med prosjektet. De fikk også tydelig beskjed om at de nå har fått flere sjanser i Rødølstunnelen, og at dersom arbeidet stopper igjen, vil det bli vurdert heving på nytt.

Aldesa sin generaldirektør i Norge, José Maria Argüelles de Bustillo, deltok på møtet tirsdag, og han forklarte problema med at de har slitt med å tilpasse seg rutiner og kultur i den norske anleggsbransjen.

- Aldesa har solid økonomi. Men fordi det i Spania gjerne er 90 til 120 dagers betalingsfrist, og det i Norge er mye kortere frister, har det oppstått administrative utfordringer. Vi har tatt grep for å forbedre rutinene på fakturering slik at dette ikke skjer igjen. Nå fokuserer vi på å sluttføre arbeidet sammen, sa Bustillo ifølge pressemeldingen fra Statens vegvesen.

Han trakk også frem at endring av typen lysarmatur, problem med innleie av maskiner og utstyr og forsinkelse fra hovedentreprenør som medvirkende til forsinkelsen.

I starten av juni signerte Vegvesenet overtakingsprotokoll med hovedentreprenør Strabag på at kontraktsarbeidet deres var utført. Det betyr at tunnel, bru og vei i dagen står klart til bruk, og bare noe tilleggsarbeid og opprettinger står igjen for Strabag.

- Når det gjelder elektroarbeidet i Rødølstunnelen, er den spanske entreprenøren Aldesa i gang med å koble lys, sikkerhetssutrustning og annen teknisk utstyr. Men fremdriften på elektro har dessverre ikke vært så rask som det var lagt opp til i kontrakten, heter det i meldingen.

- Entreprenøren har hatt store utfordringer med å få jobben gjort til avtalt tid. Elektroarbeidet skulle egentleg ha vært ferdig i mars. No håpar vi at de klarer å bli ferdig i løpet av sensommeren, slik at vi får kørt testing og rekk åpning før vinteren setter inn, sier Odd Erik Haugen.

Som Byggeindustrien tidligere har omtalt har Statens vegvesen sett seg nødt til å gå til det drastiske skrittet å varsle heving av kontrakten tre ganger overfor Aldesa etter at arbeidene ble startet opp.

- Grunnen til hevingsvarsla var i hovedsak manglende framdrift, men også manglende organisering/bemanning og kvalitet. Det har vært flere eksempler på at forsinket betaling til underleverandører har ført til svikt i fremdriften. Så langt har Aldesa ryddet opp i forholdene for hvert varsel om heving, melder Vegvesenet.

Odd Erik Haugen poengterer at samarbeidet med Aldesa er godt selv om det har oppstått problemer.

- Vi jobber i sammen for å få løst utfordringene, og vi håper at trafikken skal være ført over på det nye veianlegget forbi Øye før vinteren slår inn. Samtidig må vi bare beklage overfor trafikanter og naboer at dette har tatt for lang tid, sier Haugen.

Elektroarbeidet i Rødølstunnelen er Aldesa sitt tredje prosjekt i Norge, og Bustillo håper det kan bli flere prosjekter i Norge, til tross for i utfordringene på Filefjell.