En lærlingeordning å kopiere

Byggenæringen trenger flere fagarbeidere, og mange gode krefter jobber hardt for å få flere til å søke seg inn mot bygg og anlegg. Likevel er det for få lærlinger som klarer å sikre seg en nødvending lærlingeplass. En ny tjeneste i Vestfold kan være med på å gjøre noe med dette. 

Her har nemlig NHO, LO, næringsforeningene, opplæringskontorene og Vestfold fylkeskommune gått sammen for å lansere en ny nettside som har som mål å sikre flere lærlingeplass. Til vanlig har det vært slik at lærlingen har søkt seg ut til virksomhetene. I Vestfold ønsker de nå å snu dette om, og legger til rette for at virksomhetene kan ta kontakt med lærlingene.

Man har i fellesskap nemlig lansert en nettside hvor alle tilgjengelige lærlinger er listet opp, og åpner derfor opp for at bedriftene selv kan gå inn og finne de tilgjengelige lærlingeressurser. I tillegg finnes det mye informasjon rundt hva som skal til for å bli en lærebedrift.

Dette kan vise seg å være en meget nyttig, og ikke minst viktig, nysatsing. Det har gjennom mange år vært en utfordring for mange lærlinger å nå ut og klare å sikre seg den nødvendige lærlingeplassen for å komme seg videre, sikre seg fagbrev og dermed skaffe seg en fast jobb. Nå legges det i enda større grad opp til at virksomhetene, som trenger nettopp denne arbeidskraften, selv kan gjøre en innsats, både for å bistå en lærling men selvsagt ikke minst også for å knytte til seg nødvending arbeidskraft. For det er liten tvil om at virksomhetene som trenger flere fagarbeidere i større gard selv også må ta initiativ og sørge for en velfungerende lærlingeording. Man kan ikke klage på at det er for få fagarbeidere tilgjengelig samtidig som man ikke bidrar til å utdanne flere innenfor faget.

Vi har stor tro på at dette kan være et nyttig verktøy både for lærlingene og virksomhetene. Det kan derfor være lurt også for de ulike organisasjonene å se på samme type ordning også i andre fylker. I Vestfold har man nå fått til et godt samarbeid, og det er selvsagt ingen grunn til at ikke dette kan fungere andre steder også.