Leif Vagle har tidligere vært leder for avsnittet for organisert kriminalitet i Agder politidistrikt. Nå skal han jobbe med å bekjempe arbeidslivskriminalitet gjennom prosjektet Fair Play Agder. Foto: Carl Christian Engstad / Lillesands-Posten

Eks-politimann skal lede arbeidet mot arbeidslivskriminalitet i Fair Play Agder

Tidligere leder i Agder-politiet, Leif Vagle (57), starter i den nyopprettede stillingen som prosjektleder i Fair Play Agder i oktober.

Det melder Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg Agder i en pressemelding.

Vagle har tidligere vært leder for avsnittet for organisert kriminalitet i Agder politidistrikt, han har vært politistasjonssjef i Mandal og nå sist leder for seksjon for Felles Etterforskning i Agder politidistrikt. Han har også engasjert seg i lokalpolitikken i Lillesand, for Arbeiderpartiet.

Nå skal han jobbe med å bekjempe arbeidslivskriminalitet gjennom prosjektet Fair Play Agder.

- Vil gjøre en forskjell

Han gikk av i politiet i mars i år, på særaldersgrense, og starter som prosjektleder i Fair Play Agder 5. oktober.

– Jeg ønsket meg nye utfordringer, og det som gjør at jeg trives i en jobb er å ha et samfunnsperspektiv og oppleve at jeg gjør en forskjell. Det er jeg sikker på at jeg får i denne nye stillingen. Innholdet i jobben blir å bidra til å skape en holdning i samfunnet om at alle er tjent med en hvit økonomi og et seriøst arbeidsliv, understreker Vagle.

Styreleder i Fair Play Agder, Hilde Waage (EBA), er svært godt fornøyd med ansettelsen.

– Med hans bakgrunn fra politiet og erfaring både fra etterretning og etterforskning - og lokalpolitikken - er han den perfekte kandidat til å lede foreningen. Han har et bredt nettverk som vil passe godt inn i stillingen, samt god kjennskap til de prosesser som foregår i det politiske liv og i næringslivet. Vi er svært glade for at han nå er med på Fair Play Agder-laget, sier hun.

Feltarbeid og relasjonsbygging

Waage sier det første Vagle skal gå i gang med når han starter i stillingen, blir å informere om foreningen – som formelt ble stiftet like før sommeren og holdt sitt første årsmøtet august i år, og knytte til seg nødvendige støttespillere og samarbeidspartnere.

– Først skal vi sørge for at Leif Vagle er godt rustet og klar til effektiv innsats. Han skal kunne kjenne at vi er et team som jobber sammen, selv om han er eneste ansatt. Vi i styret skal være en god støtte og sparringpartner. Det første Leif skal i gang med er å gjøre seg kjent og bli gjenkjent. Han skal ut å informere og delta i de fora som er nyttig for Fair Play Agder, som kommunestyremøter, frokostmøter, konferanser i næringslivet og andre relevante steder. Knytte til seg nødvendige kontakter og samarbeidspartnere. Deretter skal han raskt i gang med tipsoppdrag, sier Waage.

Skal jobbe i felten
Nestleder i styret i Fair Play Agder, Christian Justnes i Fellesforbundet støtter Waages uttalelser.

– I tillegg skal han være en feltarbeider. Han skal gjøre seg og Fair Play Agder kjent blant arbeidstakere, arbeidsgivere, offentlige etater og privatpersoner, og skal oppleves som et naturlig kontaktpunkt når tema som seriøsitet og ryddighet i arbeidslivet dukker opp, understreker Justnes.

Viktigst å forebygge svart arbeid
Vagle ser fram til å ta fatt på jobben, og har klare ambisjoner for stillingen.

– Det viktigste i jobben er først og fremst å forebygge svart arbeid. Videre blir det å bidra til at flere sier ifra om useriøse arbeidsforhold og svart arbeid. Dette er altså todelt. For arbeidsgiver blir målet å skape like konkurransevilkår, og for arbeidstaker, å bidra til et anstendig arbeidsliv. Målet er at foreningen blir kjent i alle utsatte bransjer, og at Fair Play Agder jobber forebyggende og fører statistikk over arbeidet. Vi må samle alle gode krefter for å øke medlemsmassen, i både offentlig og privat sektor, for å nå våre mål, avslutter Vagle.