EBA Agders regiondirektør Hilde Waage leder interimstyret i Fair Play Agder. Her fra stiftelsesmøtet tidligere i juni. Foto: Ingrid Michalsen

Fair Play Agder stiftet: Skal bekjempe arbeidskrim på Sørlandet

Med etableringen av Fair Play Agder går useriøse arbeidslivsaktører i fylket tøffere tider i møte.

I lengre tid har Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg Agder og en rekke samarbeidspartnere jobbet for å etablere en regional Fair Play-avdeling i fylket i kampen mot arbeidslivskriminalitet på Sørlandet. Nylig ble Fair Play Agder formelt stiftet, og leder for interimstyret Hilde Waage er svært tilfreds med at etableringen endelig er på plass.

– Nå var tiden moden for å trykke på startknappen, og det kjennes godt å ha kommet så langt. Nå søker vi etter en prosjektleder som kan drive arbeidet i Fair Play Agder, i første omgang over to år. Målet er helt klart at prosjektet skal leve lenger enn det, sier Waage, som også er leder for Entreprenforeningen Bygg og Anlegg (EBA) i Agder.

Det er en rekke aktører fra arbeids- og næringslivet på Sørlandet som står bak initiativet om å etablere Fair Play Agder: Fellesforbundet, LO Agder, Kristiansand kommune, Arendal kommune, Håndverkerforeningen i Kristiansand, NELFO, EBA, Arendal Næringsforening og Nærings-foreningen i kristiansandsregionen. Waage levner liten tvil om at foreningen trengs.

– I dag unndras omkring 100 milliarder skattekroner i Norge. Det er ingen grunn til å tro at situasjonen er annerledes her i Agder enn ellers i landet. For aktørene som bidrar med midler og medlemskap er dette en vinn-vinn situasjon: Næringslivet vil på sikt oppnå en rettferdig og seriøs konkurransesituasjon og kommunene vil få økte skatteinntekter, sier Waage.

Kristiansand kommune har bidratt med 1,2 millioner inn i prosjekter over en toårsperiode. Waage oppfordrer nå enda flere kommuner til å komme på banen.

– Vi sender ballen videre til alle kommunene i Agder om støtte Fair Play økonomisk. På den måten vil man bidra til et ryddig og skikkelig arbeidsliv i landsdelen vår, og vi på vår side kan love at det vil gi resultater på sikt – i form av økte skatteinntekter og et mer rettferdig arbeidsliv, avslutter Waage.

Fair Play Agder ledes foreløpig av et interimstyre. Etter ferien skal det gjennomføres ordinært årsmøte og velges styre.