Adminstrerende direktør Kari Sandberg i EBA under generalforamlingen i Kristiansund. (Foto: Arve Brekkhus)

Arve Brekkhus

EBA forsterker seriøsitetsarbeidet

Næringspolitisk trykk på knutepunktsutvikling, byggekostnader og byggekvalitet, samt forsterket innsats på HMS- og seriøsitetsarbeid. Det er noen av hovedpunktene i den nye strategiplanen til EBA.

Hovedtrekkene i strategiplanen for 2014-2017 ble presentert under EBAs generalforsamling fredag.

- Seriøsitet og HMS skal ikke være noe vi tar frem og jobber med  en gang i uken. Det skal være noe som er overbyggende for alt det vi jobber med i EBA, sier administrerende Kari Sandberg i EBA. 

- Vi skal ha systemer og struktur på plass for å jobbe med HMS og adferd på byggeplass. Innenfor trafikksikkerhet har vi hatt en slik nasjonal nullvisjon lenge, og jeg tror det er viktig at vi nå også får det på plass innenfor bygg og anlegg, sier Sandberg.

På samme måte som at HMS-arbeidet skal styrkes, lover EBA-lederen også at bransjeorganisasjonen vil trappe opp innsatsen mot de useriøse aktørene i byggenæringen. Starbank skal videreutvikles, og samarbeidet med myndighetene styrkes.

- Vi arbeider både lokalt og nasjonalt med politi, Arbeidstilsynet, skatteetaten og andre myndigheter for å få dem til å stille krav og ikke minst gjennomføre samordnede kontroller, sier Sandberg og understreker hvor viktig det er at de lokale myndighetene følger opp nasjonale satsingsområder.

- At politidirektøren sier arbeidet mot useriøse aktører i byggenæringen skal prioriteres, er viktig. Men det er minst like viktig at den lokale politimesteren i sitt distrikt følger opp og setter av ressurser dersom vi skal klare å luke ut de useriøse, sier Sandberg.

Næringspolitisk trekker Sandberg frem satsing på knutepunktsutvikling i vekstområder, bolig og infrastruktur, byggekostnader og byggekvalitet som sentrale arbeidsområder for EBA de kommende tre årene.