Petter Stølen (fra venstre), Tor Sætrang, Åshild Sæther Engen, Arvid Bakken og Terje Skog Jenssen. Foto: Unloc

Doro Care, Unloc og Sør-Østerdalsregionen inngår samarbeid om digitale nøkler

Doro Care, som leverer digitale omsorgsløsninger, inngår nå en avtale med Sør-Østerdal-kommunene Elverum, Engerdal, Stor-Elvdal, Trysil, Våler og Åmot om å tilby digitale nøkler basert på Unlocs teknologi.

Det skriver Unloc i en pressemelding onsdag.

Doro Care AS har i samarbeid med Elverum, som første kommune, tatt frem et konsept som, ifølge pressemeldingen, skal sikre en effektiv administrasjon av digitale nøkler. Løsningen skal brukes i kommunens tjenesteproduksjon, og er basert på teknologi fra det norske selskapet Unloc.

– Vi ønsket en helhetlig løsning som favner alle som kan behøve akutt eller varig tilgang til boliger, og som dekker mer enn bare kommunens behov. Denne løsningen passer godt inn i vårt arbeid for at folk skal kunne bo hjemme lengre, og fortsatt være herre over egen livssituasjon, sier prosjektkoordinator i regionrådet for Sør-Østerdal, Tor Sætrang, i pressemeldingen.

– I dag er vi avhengig av fysiske nøkler, noe som er både tidkrevende og sårbart. Denne løsningen vil gjøre hverdagen enklere og tryggere for kommunens tjenestemottakere, og vi ser på dette som en svært spennende løsning som vi i første omgang ønsker å prøve ut i samarbeid med noen av våre brukere, supplerer prosjektleder for velferdsteknologi i Elverum kommune, Åshild S. Engen.

Regionrådet for Sør-Østerdal har siden 2015 ledet og koordinert et interkommunalt samarbeid om å implementere ny velferdsteknologi i regionen. I tett samarbeid med Statsforvalteren, USHT og Helseinn, deler de også erfaringene fra samarbeidet med de øvrige kommunene i Innlandet.