Beitstadsundbrua, når den etterhvert bygges av enten PNC Norge, Sichuan Road and Bridge Group eller Skanska, blir 580 meter lang og 11 meter bred. Illustrasjon: Statens vegvesen

Dette sier PNC og SRBG om Skanska-klagen

Både PNC Norge AS og Sichuan Road & Bridge Group (SRBG) tar Skanskas klage på tildelingen av Beitstadsundbrua med ro.

Forretningsutvikler i PNC Norge AS, Bettina Gross, tar klagen fra Skanska med ro.

– Jeg tar dette med stor ro, og er trygg på at vi har levert et tilbud som oppfyller kvalifikasjonskravene til Statens vegvesen, sier forretningsutvikler i PNC Norge, Bettina Gross til Byggeindustrien.

Klaget inn begge konkurrentene

Tirsdag klagde PNC Norge AS inn avgjørelsen om å tildele kontrakten til kinesiske SRBG fordi de mener kineserne ikke oppfyller sentrale kompetansekrav og ikke har levert inn forpliktelseserklæring.

Dagen etter var det Skanskas tur å klage.

De nøyet seg ikke med å klage inn SRBG, men mener også PNC Norge har mangler i sitt tilbud som tilsier at de bør avvises. De peker blant annet på manglende forpliktelseserklæringer og for lav omsetning, som noen av årsakene til at PNC ikke er kvalifisert.

Det er ikke PNC Norge enige i.

– Utfra det jeg har lest i saken hos Byggeindustrien, kan det se ut som om Skanska ikke har fått tilgang til alle våre dokumenter. Vår innleveringsstruktur er nokså komplisert på grunn av oppkjøpet av Bilfinger Infrastructure som ble gjennomført i 2015, sier Gross og forklarer at de har levert inn tilbud som PNC Norge, men at all omsetningen fra Farrisbrua, Varoddbrua og Loftesnesbrua, ligger i selskapet PNI – Porr Norge Infrastructure.

– Man er nødt til å se hele pakken for å forstå helheten i tilbudet vårt, sier Gross og hevder overfor Byggeindustrien at de har levert både interne og eksterne forplikteleseserklæringer.

- Komfortable

I SRBG mener de den siste klagen fra Skanska ikke endrer situasjonen mye for deres del.

– Jeg er like komfortabel i dag som jeg var i går, og er trygg på vårt tilbud, sier pressetalsmann og kontraktssjef for SRBG i Norge, Alexandros Tsetsis til Byggeindustrien.

Han hevder det er gjort en del antakelser rundt SRBGs kompetanse som ikke er korrekt.

– Jeg registrerer blant annet noen mener vi kun er en stålentreprenør uten betongerfaring. Det vil jeg tilbakevise på det sterkeste. Vi utfører prima betongkonstruksjoner. Stål er bare en liten del av det vi driver med, sier Tstetsis.

– Både PNC Norge og Skanska hevder at dere ikke har lagt ved forpliktelseserklæring i tilbudene, stemmer det?

– Om det hadde vært nødvendig i vårt tilbud, så hadde vi lagt ved det. Men det har det ikke vært, sier han.

– Hvorfor har ikke det vært nødvendig i deres tilbud?

Det har ikke vært nødvendig å støtte oss på leverandører for å oppfylle kvalifikasjonskravene. Vi har mye ressurser vi kan bruke og i noen tilfeller velger vi å benytte underleverandører uten at vi trenger å støtte oss på de for å oppfylle kvalifikasjonskravene, sier Tsetsis.

– Skanska mener SRGB heller ikke oppfyller språkkrav og at nøkkelpersoner i prosjektet som har norskkompetanse ikke er tilgjengelig gjennom hele prosjektet fordi de er opptatt på Håloglandsbrua. Hva er din kommentar til det?

– Vi har norskspråklig kompetanse, og språk har fungert helt upåklagelig på Hålogalandbrua-prosjektet. Jeg ser ikke at det skal by på problemer i Beitstadsundprosjektet heller. Jeg er selv født og oppvokst i Danmark og har bodd i Norge i åtte år, så jeg mener bestemt jeg har tilstrekkelig norskspråklig kompetanse. Vi har også andre personer i prosjektet som behersker norsk, sier Tstesis.

– Betyr det at du vil gå ut av Hålogalandsbrua-prosjektet og kun være en del av Beitstadsund-prosjektet?

– Nei, det er to prosjekter som jeg har mulighet til å kombinere i den perioden de går parallelt, sier Tstetsis og understreker at han gjennom sine år i Norge har opparbeidet seg betydelig erfaring innenfor brufeltet med prosjekter som Hardangerbrua, Lågenbrua og Hålogalandsbrua.