Nå er det Skanska som påklager tildelingen av Beitstadsundbrua. De mener ingen av de to andre entreprenørene i konkurransen utfyller sentrale kvalifikasjonskrav i konkurransen. Illustrasjon: Statens vegvesen

Skanska klager på kinesisk bru-tildeling - mener både PNC og SRBG bør avvises

Skanska Norge AS, som leverte det høyeste tilbudet på bygging av Beitstadsundbrua i Nord-Trøndelag, mener verken Sichuan Road and Bridge Group (SRBG) eller PNC Norge AS oppfyller kvalifikasjonskravene til Statens vegvesen.

Beitstadsundbrua

Beitstadsundbru-prosjektet er en del av det omfattende prosjektet Fv. 17 og fv. 720 Dyrstad-Sprova-Malm.

Veiutbyggingen i Trøndelag er delt inn i fem entrepriser, der byggingen av Beitstadsundbrua er den ene.

Skanska Norge AS lå høyest i anbudskonkurransen med et tilbud på 338.638.086 kroner, mens Sichuan Road & Bridge var lavest med 276.840.901,58 kroner.

PNC Norge AS sitt tilbud var på 317.860.384,62 kroner.

Dermed har Kina-saken i Nord-Trøndelag tatt enda en ny vending.

PNC Norge AS har allerede klaget inn avgjørelsen om å tildele kontrakten til den kinesiske entreprenøren SRGB.

Skanska leverte sin klage onsdag, en dag før fristen gikk ut.

Entreprenøren mener SRGB, som ble tildelt den omstridte brukontrakten på Beitstadsundbrua, ikke oppfyller flere av kvalifikasjonskravene i konkurransen.

–Vi er for utenlandsk konkurranse og ønsker den velkommen, det er bra for bransjen, konkurransen og sluttbrukeren. Men det må være på like vilkår, sier konserndirektør for anlegg i Skanska, Steinar Myhre til Byggeindustrien.

Han sier de ble overrasket over hva de fant i tilbudspapirene til de to konkurrentene da de ba om innsyn i saken.

<p>Steinar Myhre er konserndirektør for anlegg i Skanska.</p>

– Det er mangler i tilbudene som Skanska har blitt forkastet på i andre konkurranser. Det mest graverende, slik vi vurderer det, er at begge de andre entreprenørene ikke har lagt ved forpliktelses-erklæringer, sier Steinar Myhre og peker på at de har blitt avvist i to konkurranser fordi slike forpliktelseserklæringer har manglet.

– Det betyr at de er i samme situasjon som vi har blitt forkastet for tidligere. Men vi har et utmerket forhold til Statens vegvesen og er trygge på god behandling av klagen, sier han.

I klagen, som Byggeindustrien har fått tilgang til, stiller Skanska spørsmål ved opplsyninger som er gitt i egenerklæringen og mener SRBG mangler nødvendig forpliktelseserklæring.

I klagen skriver Skanska at de tviler på at SRBG - på selvstendig grunnlag - har de nødvendige godkjenningene på plass hos sentrale myndigheter for utførelse av elektroinnstallasjonsarbeider og dykkerarbeider.

Mangler nøkkelpersonell som kan norsk

Skanska mener også SRBG har gitt en utilstrekkelig redegjørelse for organiseringen av gjennomføringen av kontrakten.

– Det eneste SRGB har redegjort for i denne sammenheng er hvordan SRBG vil organisere egen organisasjon med korte beskrivelser av hva vedkommende i hver enkelt stilling har ansvar for, skriver Skanska i klagen til Vegvesenet.

De hevder også at SRBG ikke har nøkkelpersonell som har norskkompetanse, fordi personene som er meldt inn er egnasjert på Hålogalandsbrua - et prosjekt som vil gå delvis parallelt med Beistadsundbrua.

Mener PNC Norge heller ikke støtter kravene

I klagen hevder også Skanska at den nærmeste konkurrenten til SRBG, PNC Norge AS som tidligere denne uken klagde inn avgjørelsen om å velge den kinesiske entreprenøren, ikke oppfyller kvalifikasjonskravene.

De mener PNC Norge AS på selvstendig grunnlag ikke omsetningskravene for de tre siste årene, og hevder også at PNC mangler forpliktelseserklæring og referanser i sitt tilbud.

– Kan ikke vise til forpliktelseserklæringer

De mener også at PNC ikke har klart å vise til forpliktelseserklæringer for de arbeidene som de i organisasjonsplanen har angitt skal bli utført av underentreprenører.

I tillegg mener de at PNC Norge, i likhet med SRBG, ikke har tilgjengelig nøkkelpersonell med norsk kompetanse.

– Skanska registerer at også PNC tilbyr nøkkelpersonell som er opptatt på prosjekter som ikke vil være ferdigstilt innen oppstarten av kontraktarbeidene i denne aktuelle kontrakten, skriver Skanska.

Ferdigbehandler klagene over helga

I Statens vegvesen bekrefter de å ha mottatt klagen fra Skanska.

– Vi vil sette oss innholdet i den og svare opp det de klager på så raskt som mulig, sier prosjektleder Jo Bernt Brønstad i Statens vegvesen til Byggeindustrien.

– Er du overrasket over at også Skanska klager?

– Dette er en mulighet som alle tilbydere har. Vi må være forebredt på at det kan skje, og det skjedde her. Det må vi forholde oss til, sier Brønstad som signaliserer at behandlingen av PNC Norges klage vil være ferdig rett over helga.

– Skanskas klage, som ble levert inn litt senere, vil sannsynligvis ta noen dager ekstra, sier Brønstad.