Vegard Knotten er en av Veidekkes to Ph.D.-stipendiater som har jobbet i INPRO. Han har sett på prosjekteringsledelse i tidligfase i prosjekter, og sett på utfordringer og suksessfaktorer for et godt prosjekt.Fredrik Svalestuen i VEidekke Entreprenør har sett på kommunikasjonen mellom prosjekteringsledelsen og prosjektledelsen i et prosjekt.Kompetansesjef Hege Skårbekk Dammerud i Veidekke Entreprenør åpnet seminaret rundt sluttrapporten for forskningsprosjektet Integrert metodikk for prosjekteringsledelse (INPRO), etter initiativ fra Veidekke og med støtte fra Norges Forskningsråd. Med seg på prosjektet har Veidekke hatt offshore-leverandør Nymo, skipsbygger Ulstein, rådgiverselskapet Cowi, Universitetet i Agder og både Fakultetet for arkitektur og design, Institutt for bygg- og miljøteknikk og Samfunnsforskning ved NTNU.

Dette har Veidekkes Ph.D.-stipendiater funnet ut om prosjekteringsledelse

I det fire år lange forskningsprosjektet INPRO har to Veidekke-ansatte forsket på prosjekteringsledelse som en del av et større samarbeidsprosjekt om temaet. Tirsdag la Veidekke og samarbeidspartnerne frem sluttrapporten fra prosjektet.

Les hele rapporten her.

I 2013 startet forskningsprosjektet Integrert metodikk for prosjekteringsledelse (INPRO) etter initiativ fra Veidekke og med støtte fra Norges Forskningsråd. Med seg på prosjektet har Veidekke hatt offshore-leverandør Nymo, skipsbygger Ulstein, rådgiverselskapet Cowi, Universitetet i Agder og både Fakultetet for arkitektur og design, Institutt for bygg- og miljøteknikk og Samfunnsforskning ved NTNU.

INPRO er et BIA-prosjekt, hvilket vil si at det er delfinansiert gjennom Forskningsrådets program Brukerstyrt Innovasjonsarena. Veidekke har tidligere gjennomført BIA-prosjektet Involverende planlegging.

Ny veileder

Kompetansesjef Hege Skårbekk Dammerud i Veidekke Entreprenør åpnet tirsdag sluttseminaret om INPRO på Veidekkes hovedkontor i Oslo.

– Mellom 70 og 80 prosent av Veidekkes byggeprosjekter gjennomføres i totalentrepriser. Her ser vi at prosjekteringsrollen er veldig viktig, og vi ser at det er viktig at vi har kompetanse på dette innomhus, sa Dammerud i sin introduksjon til rapporten.

I tillegg til selve sluttrapporten har også arbeidet i prosjektet blitt konkretisert i en veileder i Involverende planlegging og prosjektering i Veidekke. Denne deles ut innad i entreprenørkonsernet nå i desember.

Veidekke har i dag 115 prosjekteringsledere i sine rekker.

Ti suksessfaktorer

Vegard Knotten er en av Veidekkes to Ph.D.-stipendiater som har jobbet i INPRO. Han har sett på prosjekteringsledelse i tidligfase i prosjekter, og sett på utfordringer og suksessfaktorer for et godt prosjekt.

Som en del av forskningsarbeidet har han blant annet identifisert ti suksessfaktorer for prosjekteringsledelse i  tidligfase. I tillegg har han rangert disse etter svar fra 22 prosjekteringsledere.

  1. Kommunikasjon: 2,18
  2. Beslutninger: 3,55
  3. Planlegging: 3,91
  4. Byggherre: 4,05
  5. Grensesnittsstyring: 4,36
  6. Team-styring: 5,05
  7. Risikostyring: 7,55
  8. Kunnskapsledelse: 7,77
  9. HMS-fokus: 8,09
  10. Evaluering: 8,50

Tallene er her den gjennomsnittlige rangeringen de forskjellige faktorene har fått, hvor 1 er viktigst og 10 er minst viktig.

– Dette er fokusområder for å få bedre prosjekteringsledelse. Det er ikke noen quick-fix, men krever mye arbeid, presiserer han overfor Byggeindustrien.

– Må være samstemte

Veidekke- og forskerkollega Fredrik Svalestuen har på sin side sett på kommunikasjonen mellom prosjekteringsledelsen og prosjektledelsen i et prosjekt.

– Jeg jobbet som anleggsleder i Telemark, og drev med litt IT-prosesser og Last Planner i produksjonen, og jeg irriterte meg grønn over at de tegningene aldri kom i tide, og når de kom, var det kanskje noe i veien med dem. Da muligheten kom for å ta en doktor grad, tenkte jeg hvorfor ikke bare fikse dette? fortalte Svalestuen til de fremmøtte på seminaret om doktorgradsavhandlingen sin.

Etter å ha fått jobbet seg gjennom materialet gjennom fire års forskning, vedgår han at det heller ikke her finnes noen mirakeloppskrift på velfungerende kommunikasjon mellom prosjektering og produksjon i et byggeprosjekt.

– Det viktigste er at planene er samstemte, men det er viktig å huske at vi har med mennesker å gjøre. Noe som fungerer bra for noen, trenger ikke fungere for alle.

Det beste verktøyet for riktig og effektiv kommunikasjon virker dog å være BIM, enten rett i modellen eller i møter med BIM-skjerm, fortalte han i sitt innlegg.

Forskning

Vegard Knotten fortsetter videre etter Ph.D.-arbeidet som fagansvarlig for prosjekteringsledelse og BIM i Veidekke Entreprenør, og Fredrik Svalestuen skal jobbe med involverende planlegging og med forskning og utvikling innen dette feltet i Veidekke Entreprenør. Begge to skryter av arbeidsgiveren for å satse på akademisk forskning for å forbedre seg og bransjen.

– Det er en vekker at det er en entreprenør som begynner forskning på dette. Det viser også hvilket potensial som ligger i utvikling av bransjen, sier Svalestuen.

Vegard Knotten understreker at funnene i forskningsprosjektet absolutt bør være nyttig for Veidekke videre, i tillegg til at arbeidet kan være et grunnlag for å se på videre forskning.

– Nå gjelder det å omsette det, understreker han.